?

Bilanco nedir ?

Bilanço nedir ?

Bir şirketin bütün aktiflerini, borçlarını ve özsermayesini belirten mali tablodur. tek bir andaki pozisyonu gösteriri. bu nedenle şirketin fotoğrafını çeken bir meziyeti vardır. dönemler itibariyle şirketin bilançosunda karşılaştırma yapılır. işleyişte genellikle 3 aylık bilançolar temel alınır. şirketin bilanço duyuruları da üçer aylık dönemler durumunda yapılır.bilançonun alt kalemleri

bilançonun iki ana bölümü vardır: etkinler ve pasifler. alt kalemler ise olabildiğince fazladır. biz genel tabloyu vermekle yetinelim.a. dönen varlıklar : şirketin en likit aktiflerini gösterir. yani nakit, nakit benzeri araçlar, alacaklar ve stoklar.

b. duran varlıklar : şirketin likit olmayan aktiflerini gösterir, yani uzun vadeli alacaklar, iştirakler ve maddi duran varlıklar.

c. kısa vadeli borçlar : bir yıldan az süreye yayılmış borçlardır.

d. uzun vadeli borçlar : bir yıldan uzun zamana yayılmış borçlardır.

e. özsermaye : bu kalem altında şirketin sermayesi, yedekleri, tekrardan değerleme artış fonu ve net kar gösterilir.en çok kullanılan bilanço rasyoları

bu tablolardan ortaya çıkan rasyolar yatırım kararlarınız için çok önemli bir yol göstericidir. rasyoları inceleyerek şirketler ile ilgili sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. bu incelemelerde size şirketin durumu ve geleceği ile ilgili önemli ipuçları verecek belli başlı rasyolar şu şekilde sıralanabilir:cari oran

dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranıdır. şirketin kısa süreli borçlarını ödeyebilme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir. yüksek değerler firmanın likiditesinin iyi olduğunu gösterir.net kar değişimi

şirketin tüm faaliyetlerinden elde ettiği dönemsel karın geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar arttığını gösterir. kar artışı firmanın verimli çalışıp çalışmadığının en somut belirtisidir.net kar büyümesi

şirketin verimli çalışıp çalışmadığının göstergesidir. enflasyon oranının üstünde çıkması beklenir.alacak devir hızı

şirketin satışlardan doğan alacaklarını tahsil ettiği hızı gösterir. şirket satışlarını ne kadar hızlı nakde çevirebiliyorsa o kadar iyidir.stok devir hızı

şirketin üretip stokta tuttuğu malları ne hızla sattığını gösterir. bu oran ne kadar hızlıysa o kadar iyidir.borç devir hızı

üretim için satın alınan ara mallar için ödenen borcun ne kadar çabuk geri ödendiğini gösterir; bu oran ne kadar yavaş ise şirket için o kadar iyidir.borç / özsermaye oranı

şirketin, işletme sermayesi ve yatırımlarının finansman gereksinimini dış kaynaklardan mı (borç) yoksa iç kaynaklardan mı (özsermaye) karşıladığını gösterir. ülkemizde dış kaynak finansmanının genelde içsel kaynaklardan daha yüksek maliyetli olduğu düşünülürse bu oranın düşük olması tercih edilir. bundan başka, yalnızca finansal borç kalemlerine bakılarak yorumlanabilir veya net borç rakamlara göre de bakılabilir. net borç ise finansal borçlardan hazır değerler ve menkul değerler cüzdanı düşüldükten sonra bulunur.toplam borç/toplam kaynak

şirketin borçlarının etkin borçları içindeki payını verir. bu oran aktiflerin % sakının borçlarla finanse edildiğini gösterir. %50'nin altındaki oranlar tercih edilir.özvarlık karlılığı

dönem karının özsermaye içindeki oranını verir. %30'un üstündeki oranlar tercih edilir.özsermaye büyümesi

şirket özsermayesinin bir önceki yılın aynı dönemine göre hangi miktarda büyüdüğünü gösterir. miktardaki artış şirket ortaklarına düşen kar payının arttığını gösterir.kar marjları

brüt, faaliyet, ve net kar rakamlarına bakılır. ne kadar yüksekse o kadar iyidir. bundan başka, nakit çıkış gerektirmeyen kalemlere faaliyet karı ilave ederek vergi, finansman gideri, amortisman öncesi kar (vfaök) marjına da bakarak gerçekte şirket operasyonlarından ne kadar kar elde edildiğini gösterir.brüt kar marjı

brüt satış karının net satışlar içerisindeki oranını verir. brüt satış karı, şirketin faaliyet giderleri ile diğer giderlerini karşılamalı bundan başka yeterli bir kar bırakmalıdır.net kar marjı

şirketin net karının net satışı içerisindeki payını belirtir. bu oranın yüksek olması şirketin verimli olduğunu gösterir. %20'nin üstündeki oranlar tercih edilir.piyasa değeri / defter değeri

piyasa değerinin defter değerine göre kaç kat olduğunu gösterir. düşük çıkması tercih edilir.fiyat / kazanç oranı

bilançoları değerlendirirken kullanılan olabildiğince popüler bir rasyodur. bir hissenin kazancının kaç katına satıldığını gösterir. bir başka söylemle bir hisse senedinin dönem sonu kapanış ücretinin hisse başına düşen kazancına oranıdır. hisse başına kazanç rakamı ise şirketin dönem net karının dönem sonu hisse sayısına bölünmesi ile bulunur.f/k oranının izlenmesi ilgili hisse senedinin pahalı ya da ucuz olduğu konusunda fikir verir. oranın düşük çıkması tercih edilen bir durumdur. imkb'deki senetlerin f/k miktarları dünya borsalarının miktarlarının altındadır.aktif ve özsermaye verimliliği

ortalama aktiflerin ve ortalama özsermayenin net kara bölünmesiyle bulunur. şirket aktiflerini ve özsermayesini kullanarak ne kadar kar ettiğini gösterir. bu rakam ne kadar yüksekse şirket için o kadar iyidir.rasyoların genel değerlendirmesi

bu rasyolar incelenirken yatay ve dikey analiz uygulamak şirketlerin çeşitli dönemler itibariyle nasıl bir performans gösterdiğini ortaya koyduğu gibi gelecekteki performansı ile ilgili da önemli ipuçları verir. yatay ve dikey analiz, dönemler itibariyle şirketin bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin nasıl bir değişim gösterdiğinin ve aynı dönem içerisinde her bir kalemin bilanço veya gelir tablosu içerisindeki payının incelenmesini ifade eder. bu paylar da dönemler arası karşılaştırılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder