?

Bilgisayar sozlugu - l

Bilgisayar sözlüğü - l

Label: etiket. saklama aygıtları için her bir saklama birimine verilen isimdir.lan/local area network:
yerel ağ. belli bir alan içerisinde yer alan bilgisayarların kablolar aracılığı ile birbirlerine bağlanarak bir ağ oluşturmasıdır.landspace:
kelime işlem yazılımlarında belgenin yatay olarak düzenlendiğini belirten ifadedir.language:
dil. iletişim kurmak için kullanılan sembollerden oluşmuş sisteme denir. semboller belli kurallara göre bir araya getirilerek sözcük ve cümleleri oluştururlar.

laptop:
dizüstü. ufak ve taşınabilir bilgisayar tiplerine verilen isimdir.laser (light amplification by stimulated emission radiation) :
uyarılmış radyasyon yayımı ile arttırılmış ışık. veriyi taşımak için, modüle edilmiş darbeler üreten dar bir ışık hüzmesi yaratabilen cihaz.laser printer:
lazer yazıcı. yüksek hızda ve kalitede basınç almak için kullanılan yazıcı.layout:
yerleşim. kelime işlem yazılımlarında metin ve grafiğin yerleştiriliş düzenine verilen isimdir.lcd/ liquid crystal display:
sıvı kristal ekran teknolojisine denir. kullandığımız ekranlara göre ince ve hafiftirler.

leased line :
kiralık hat. telekom taşıyıcı şirket tarafından bir müşteri için ayrılmış özel hat. anahtarlamalı hat veya dial-up hattın karşıtı olarak kullanılır.led/light emitting diode:
içerisinden elektrik akımı geçtiğinde yanan ufak elektronik parçadır.left justify:
sola yanaşık. kelime işlem yazılımlarında metnin sayfanın sol kenarına dayalı olduğu yanaştırma biçimidir.legacy :
şu anki teknolojiye önceki dillerden, platformlardan ve tekniklerden kalan veri ve uygulamalar. bazı büyük kurumlarda kritik iş görevlerini yerine getiren eski uygulama ve veritabanları hala kullanılıyor.legend:
sunumlarda renk ve desenlerin hangi veri tipini belirttiğini göstermek için kullanılan kısa açıklamalardır.

lq/letter quality:
yazıcıdan basılan metnin harflerinin daktilo kalitesinde göründüğü basınç özelliğidir.library:
kütüphane. çalışmaya hazır kod parçalarının içerisinde bulunduğu dosya yapısıdır.light pen:
ışıklı kalem. ışığa hassas bir parça yardımı ile nesnelerin direkt bilgisayar ekranından seçilmesine yarayan kalem görünümündeki alettir.line graph:
çizgi grafik. veri noktalarını çizgiler ile birleştirerek iniş çıkışları belirten bir grafik türüdür.line printer:
satır yazıcı. bir seferde bir satırı yazabilen, çok hızlı ama düşük kaliteli bir yazıcı türüdür.

line spacing:
satır aralama. kelime işlem yazılımlarında bir metni oluşturan satırlar arasına boşluk koyma işlemidir.link :
1) ınternet'te, bir kelime, resim veya bilgiden bir başkasına yapılan bağlantı. 2) iletişimde, alıcı ve verici arasındaki bir devre veya iletim yolu ile bunlara ait ekipmanları içeren kanal.linker:
bağlayıcı. yazılımı çalışır hale getirmeden önce, bütün kodları bağlayarak yazılımı bütünleyen adım.linux :
pc kullanıcılarına bedava veya ucuz bir işletim sistemi sağlamayı hedefleyen unix benzeri bir işletim sistemi. çekirdeği, finlandiya'da helsinki üniversitesi'nde linus torvalds tarafından geliştirildi.

lısp/list processing:
bilhassa yapay zeka araştırmalarında kullanılan yüksek düzey programlama dilidir.list box:
liste kutusu. grafik kullanıcı arayüzüne sahip ortamlarda, bilgi girişine yardımcı olmak için mümkün değerler içeren ve bir liste ile görüntülenen kutu.listing:
programcıların yazdıkları kodu kağıt üstünde görmeleri için bastıkları dokümana verilen isimdir.load:
indirmek. bir yazılımı saklama aygıtından alıp bilgisayar üstüne kurma işlemidir.load balancing :
yük dengeleme. bir router'ın, trafiği hedef adrese aynı mesafede olan bütün ağ port'larına dağıtması özelliği. ağ bant genişliğinin verimli kullanılabilmesı için mühimdir.

logical channel : mantıksal kanal. iki veya daha fazla ağ noktası arasında özel olmayan, paket anahtarlamalı veri iletim yolu. paket anahtarlama, bir fiziksel kanal üstünde aynı anda pek çok mantıksal kanalın oluşturulmasına izin verir.local:
yerel. ağ üstündeki iş istasyonuna ilişkin kaynakları ifade ederken kullanılır.local area wireless network:
kablosuz yerel ağ. kullanıcılar arasındaki bağlantının kablolar ile değil, radyo dalgalarıyla kurulduğu bağlantı şeklidir.local bus:
yerel veri yolu. merkezi işlemciye daha hızlı erişim sağlayan veri yolu türüdür.

lock:
kilit. dosya veya verinin ulaşımını önlenmek veya sınırlamak için kullanılan metoda verilen isimdir.logical drive:
kullanıcı tarafından bir sürücü gibi göründüğü halde sürücü alanının bir bölümünü ifade eden sürücü yapısıdır.logon ve login :
genel olarak bilgisayar kullanımında, genellikle uzaktaki bir bilgisayardaki işletim sistemine veya uygulamaya erişmek için kullanılan işlem. unix işletim sisteminde login olarak kullanılır.log out:
kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin kullanımını sona erdirmek için yapılan işleme denir.look up table:
biri diğerine çevrilebilen ve karşılıklı değerler içeren tablolardır.

loop :
çevrim. 1) bilgisayar programlamasında, belirli koşullar sağlanana kadar devamlı tekrarlanan komut dizisidir. 2) iletişimde, veri paketlerinin amaca varamadığı yönlendirme işleminde, belli bir ağ noktası dizisi arasında işlem devamlı tekrarlanır.loopback :
geri çevrim. telefon sistemlerinde, ağdaki amaca gönderilen bir test işaretidir, mesaj alındığında işaret göndericiye döner. çıkabilecek gelişi hoş bir problemin teşhisine yardımcı olur.lost cluster:
disk üstünde verilerin saklandığı en ufak birime cluster denir. bu cluster'lar bilgi içerdiği halde, hiçbir dosya tarafından kullanılmaktadır görünmüyorsa lost cluster olur.

lotus 1-2-3:
ilki 1982 yılında çıkartılmış bir hesap tablosu programıdır.low level format:
düşük düzey format. sabitdisklerin kullanıma açılmadan önce sektörlerinin düzenlenmesi için geçirdikleri formatlama tipi.low level language:
düşük düzey dil. içerisindeki komutlar direkt donanım üstünde yapılan işlemleri ifade eden programlama dilidir.lpt:
işletim sistemleri tarafından yazıcıları adlandırmakta kullanılan ifadedir.lu (logical unit) :
ıbm'in sna'inde (systems network architecture), bir son kullanıcıyı gösterir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder