?

Bilgisayar sozlugu - m

Bilgisayar sözlüğü - m

Mac adress : bir ağa bağlı her bir port veya cihaza verilen adres. ağdaki diğer cihazlar, yönlendirme tablolarını ve veri yapılarını yenilemek için bu adresleri kullanırlar.machine dependent:
makine bağımlı. bir programın yalnızca belli özelliklere sahip bilgisayar modeli üstünde çalışabileceğini belirten terimdir.machine ındependent:
makineden bağımsız. üstündeki bilgisayarlara bağımlı olmayan çok değişik bilgisayar modellerinde çalışan programlar için kullanılan terim.machine language:
makine dili. bilgisayardan ne istediğimizi belirtmek için kullanılan dil.

macintosh:
apple firması tarafından geliştirilmiş bir tür bilgisayardır, aynı zamanda mac olarak da adlandırılır. bu bilgisayarlar çok yaygın olarak kullanılan pc türü cihazlarla uyumlu değildirler ve kendilerine has programları vardır.macro:
makro. bir programı kullanırken çok sık tekrar edilen işleri basitçe halledebilmek için kullanılan yüksek düzey bir programlama aracıdır.mail box:
posta kutusu. e-posta yazılımlarında her kullanıcıya gelen mesajların içerisinde tutulduğu yapıdır.mail merge:
adres-mektup birleştirme. bir çok kelime işlem programı tarafından bir kerede birden çok alıcıya gönderilecek tipte mektupları düzen vermek için kullanılan sisteme verilen isimdir.mailing list :
postalama listesi. belirli bir konuda periyodik e-posta dağıtımı yapılan insanların oluşturduğu liste.

mainframe :
ana bilgisayar. ıbm gibi şirketler tarafından üretilen büyük ölçekli bilgisayarlar için kullanılır.main memory:
ana bellek. bilgisayarın çalışması sırasında işleyeceği bütün verilerin toplandığı bellek alanı. (ram)map:
bir yazılımın çalışmaya hazır halinin yapısını içeren dosyadır.margin:
kenar boşluğu. bir sayfanın gelişi hoş bir kenarı ile metin arasında yer alan boşluğa verilen isimdir.mass storage:
depolama. büyük oranda verinin kalıcı olarak depolanmasına olanak sağlayan araçlar için kullanılır.

maximize:
büyütmek. grafik arayüzüne sahip ortamlarda bir pencereyi ekranı kaplayacak biçimde görüntülemek için kullanılan komuttur.maximum rate :
en yüksek hız. sanal bir devreden geçmesine izin verilen maksimum veri hızı.mb (megabyte) :
bilgisayar belleği veya depolama alanı için kullanılan bir ölçü. 1. 048. 576 byte'ı gösterir.mbps (megabits per second) :
veri iletiminde bant genişliği ölçüsü.mca/micro channel architecture:
ıbmps/2 bilgisayarlar ile piyasaya sunulan yeni bir veri yolu mimarisi.

mean time between failure (mtbf) :
arıza arası çalışma müddeti. bir donanımın ne kadar güvenilir olduğunu belirten bir ölçü. bu ölçü pek çok donanım için bin hatta onbin saatler mertebesindedir. örneğin bir hareketsiz disk için bu ölçü 300 bin saat olabilir.media :
ortam. iletişim işaretlerinin üstünden geçtiği çeşitli fiziksel ortamlar. genel olarak ağ ortamı çift bükümlü, koaksiyel ve fiber optik kablolar ile atmosferden oluşur.media rate :
ortam hızı. belirli bir ortam tipi için maksimum trafik hızı.megabit : veri iletişiminde 1 milyon bit'dir.megahertz (mhz) : bilgisayar işlemcilerinin saat hızı ölçüsü olarak kullanılır.

memory:
bellek. veri saklama alanlarına verilen isimdir.memory reident:
devamlı bellekte duran anlamına gelen terimdir.menu:
bir komut ya da seçenek listesi. bir programı oluştururken verilecek komutların çeşitli guruplar durumunda bir araya getirilmesi ile meydana gelen yardımcı araçlardır.merge:
birleştirmek, kaynaştırmak. aynı yapıya sahip iki dosyayı tek bir dosya durumuna getirmek.message :
mesaj. 1) e-posta kullanımında, postanın bir parçasıdır. 2) genel olarak bilgisayar kullanımında, bilgisayarın bir işlem, kusur veya gelişi hoş gelişen bir koşulun durumunu kullanıcıya veya sistem operatörüne bildirmek için gönderdiği bilgi. 3) bazı iletişim yöntemlerinde bir programdan veya kullanıcıdan diğerine iletilen bilgi veya veri birimidir. 4) nesne yönelimli programlamada, bir nesnenin bir başkasından bir işlem talep etme yolu.

message queueing : mesaj kuyruklama. programlamada, işlemlerin veriyi bir arayüz kullanarak sistemin yönettiği mesaj kuyruğuna alması yöntemi.message switching : mesaj anahtarlama. mesajların ağ üstündeki bir noktadan diğerine aktarılmasında kullanılan anahtarlama tekniği. mesaj, iletim yolu hazır olana kadar her bir noktada bekletilir.metropolitan area network (man) :
yerel alan ağından daha geniş bir bölgedeki bilgisayar kaynakları ile kullanıcıları birbirine bağlayan ağ. geniş alan ağından (wan) daha dar bir bölgeyi kapsar.microcode :
mikro kod. makine komutları ve bir bilgisayarın esas işlemleri arasındaki iletim katmanı. rom'da saklanır.microprocessor : bir bilgisayarın ana işlemcisi.

microsegmentation :
bir ağın daha ufak parçalara bölünmesi. genellikle ağ cihazlarının toplam bant genişliğini artırmak için kullanılır.microwave :
1-30 ghz arasındaki elektromanyetik dalgalar. büyük bant genişliğine sahip işaretlerin kablosuz iletiminde kullanılırlar.middleware : iki ayrı yazılım arasında aracılık eden gelişi hoş bir yazılım için kullanılır. genel olarak, belirli bir veritabanına erişmek üzere yazılmış uygulamaların başka veritabanlarına erişmesini sağlamak için kullanılırlar.mıdı (musical ınstrument digital ınterface) : şahsi bilgisayar ses kartları tarafından desteklenen sayısal bir sentezleyici ile müzikleri kaydetmek ve tekrardan çalmak için tasarlanmış protokol.minicomputer:
mini bilgisayar. büyüklük ve kapasite açısından ana bilgisayarlarla iş istasyonları arasında yer alan bilgisayar tipi.

minimize:
grafik kullanıcı yüzüne sahip ortamlarda bir pencereyi simge haline indirme işlemidir.mıps (millions of instructions per second) :
bir işlemcinin bir saniyede işlediği komut sayısı.mirror site :
ayna (kopya) site. bir web sitesinin veya bir sunucudaki dosyaların, ağ trafiğini azaltmak için başka bir ağ sunucusuna kopyalanması.mıs (management information systems) : bir kurumda iş operasyonları ile ilgili bilgi sağlayan bilgisayar sistemi.mode:
durum. bir yazılım ya da bir aracın içerisinde bulunduğu duruma denir.

modem (modulator-demodulator) :
bir bilgisayardan başka bir bilgisayar veya sayısal cihaza gidecek olan sayısal işaretleri telefon kablosundan gidecek biçimde analog işaret durumuna getiren, gelen analog işaretleri de sayısal işarete çeviren cihaz.modula-2:
pascal programlama dilini yazan niklaus wirth tarafından, bu dilde bulunmayan bazı özellikleri de içerecek biçimde yaratılan programlama dili.modulation :
modülasyon. bir elektronik veya optik işaret taşıyıcıya bilginin eklenmesi. modülasyon, doğru akıma (açma kapama şeklinde), alternatif akıma ve optik işaretlere tatbik edilebilir.module:
program parçasına verilen isimdir, modül.monitor:
ekran. bilgisayarlar ile kullanıcılar arasındaki görsel bağlantıyı sağlayan birimdir.

monochrome:
tek renk. bir zemin ya da yüzey rengi kullanılarak oluşturulan görüntü ya da baskılar için kullanılır.monospacing:
her karakterin aynı genişliğe sahip olduğu fontlar için kullanılan terimdir.morphing:
bir animasyon yöntemi. bir şeklin yavaşça başka bir şekle dönüştürülmesi işlemidir.motherboard:
anakart. bilgisayardaki esas devre ve bileşenleri üstünde bulunduran kart.motion jpeg:
bir dijital görüntü saklama ve sıkıştırma standardı.

mause:
fare. imlecin ekran üstündeki hareketlerini kontrol eden araç.mp3 (mpeg-1 audio layer-3) :
orijinal ses kalitesini koruyarak, bir ses dizisini ufak bir dosyaya sıkıştırmak için geliştirilen standart bir teknoloji ve format.mpeg (moving picture experts group) : ıso'nin (ınternational organization of standardization) himayesinde çalışan mpeg, sayısal video ve sayısal ses sıkıştırma standartlarını geliştiriyor. mpeg standartlarının her biri değişik amaçlar için geliştiriliyor.multiaccess network :
çok erişimli ağ. birden çok cihazın aynı anda bağlanarak iletişim kurmasına izin veren ağ.multicast :
bir gönderici ile ağ üstünde birden çok alıcı arasında kurulan iletişim.

multicast adress : bir çok ağ cihazını belirten tek adres.multilayer switch : çok katmanlı anahtar. mac adreslerine ve ağ adreslerine dayanan paketleri filtreden geçiren ve ileten anahtar.multimedia : metin, ses ve video'nun birleşimi için kullanılır.multimode fiber :
çok modlu fiber. değişik frekanslardaki ışığı yayabilen optik fiber.multimedia kit:
çoklu ortam paketi. bir pc'nin çoklu ortam uygulamalarını çalıştırabilmek için sahip olması gereken donanım ve program ürünlerini içeren paket.

multimedia pc:
çoklu ortam uygulamalarını çalıştırabilen pc'ler için kullanılan terim.multiplexing :
çoklama. birden çok sinyalin veya bilgi dizisinin aynı anda tek bir ortamdan iletilmesinin sağlanması. analog işaretler genellikle fdm (frequency-division multiplexing) ile çoklanırken, sayısal işaretler tdm (time-division multiplexing) ile çoklanırlar.multiprocessing :
bir yazılımın işlemlerinin birden çok işlemci tarafından koordine edilmesi.multitasking :
çok görevlilik. bilgisayar programcılığında bir görev, işletim sistemi tarafından kontrol edilen programlamanın esas birimidir. bugünün işletim sistemlerinin çoğu birden çok görevin aynı anda yapılmasına izin verir.multithreading : thread, birden çok kullanıcıyı aynı anda idare edebilen bir yazılımın tek bir kullanımına ait bilginin tutulduğu yerdir. yazılım açısından ise, bir kullanıcıya hizmet vermek için gereken bilgidir. bugünün işletim sistemleri her bir kullanıcı için yer ayırıp multithreading'e izin veriyorlar.

multi-user:
çok kullanıcılı. birden çok kullanıcının aynı anda kullanabildiği sistemleri belirtmek için kullanılır.multivendor network :
çok üreticili ağ. birden çok üreticinin ekipmanından oluşturulan ağ. bu stil ağlarda tek üreticili ağlardan daha çok uyumluluk sorunu yaşanır.mux : çoklayıcı (multiplexing) cihazı. tek bir hat üstünden birden çok sinyalin iletilmesini temin eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder