?

Bilgisayar sozlugu - n

Bilgisayar sözlüğü - n

Name: isim. bir dosyayı, nesneyi, değişkeni ya da gelişi hoş bir bütünü gösteren bir dizi karakterdir.name server :
isim sunucusu. ağ adreslerine ağ isimleri atayan, ağa bağlı sunucu.nanosecond:
nanosaniye. saniyenin milyarda biri gibi ölçülecek ufak hızları belirtmekte kullanılan birime verilen isimdir.native:
kendine özgü anlamı da kullanılır. programların kendine özgü dosyaları saklama biçminede denilir.natural language:
insanlar arasında konuşulan dillere denir.

navigation:
bilgisayar içerisinde veya network üstünde bir verinin yolunu bulması anlamına gelir.near letter quality:
nokta vuruşlu yazıcıların yazdırabilme özelliğine verilen isimdir. yazıcının yazdığı karakterler daktilo yazısına benzer.netbıos (network basic ınput/output system) :
değişik bilgisayarlardaki uygulamaların bir yerel alan ağı ile iletişim kurabilmelerini sağlayan yazılım.netware :
novell tarafından geliştirilmiş, yaygın olarak kullanılan dağıtık ağ işletim sistemi.network : ağ. bilgi teknolojisinde, iletişim yolları ile birbirine bağlanmış bir dizi noktadan oluşur. ağlar, diğer ağlarla iletişim kurabildikleri gibi alt ağları da içerirler. ağı oluşturan noktalar, bilgisayarlar, yazıcılar, router'lar, anahtarlar ve diğer cihazlardan oluşur.

network address : ağ adresi. fiziksel bir ağ cihazından çok sanal bir cihazı belirten ağ katmanı adresi. protokol adresi de denir.network administrator : ağ yöneticisi. bir ağın çalışmasından, bakımından ve yönetiminden sorumlu kişi.network analyzer : ağ analizörü. çeşitli ağ arızalarının saptanıp giderilmesinde kullanılan program veya donanım cihazı.network computer : ağ bilgisayarı. oracle ve sun şirketlerinin ortaya attığı, ağlarda kullanılabilecek ucuz şahsi bilgisayar kavramı. esas parçaları içerir, cd sürücüsü, disket sürücüsü ve genişleme yuvaları yoktur, merkezi olarak yönetilip bakımı yapılabilir. ıntel'in dışındaki işlemcilerle de gerçekleştirilebilir, windows'un dışında java temelli bir işletim sistemi ile de çalışabilir. zaman zaman ince istemci (thin client) da denir.network file system (nfs) :
ağ dosya sistemi. bir kullanıcının uzaktaki bir bilgisayarda, kendi bilgisayarındaymışcasına dosyaları kullanması, kaydetmesi ve yenilemesini sağalayan bir istemci/sunucu (client/server) yazılımıdır. kullanıcının bilgisayarının bir nfs istemcisi, diğer taraftaki bilgisayarında bir nfs sunucusu olması gerekmektedir. sun microsystems tarafından geliştirilen nfs, bir dosya sunucu standardı olarak tasarlandı.

network ınterface card (nıc) : ağ arabirim kartı. ağa bağlanması için bilgisayara takılan bir kart.network layer : ağ katmanı. osı referans modelinin 3. katmanı. bu katman, iki uç sistem arasında bağlantı ve yol tercihini temin eder.network management : ağ yönetimi. bir ağın, bakımı, yönetimi, arızalarının tespiti ve giderilmesi için yardımcı olan sistem veya işlemler.network management system (nms) :
ağ yönetim sistemi. ağın en azından bir bölümünün yönetiminden sorunludur.network number : ağ sayısı. bilgisayarın ilişkin olduğu ağı tanımlayan ıp adresinin bir parçası.

network operating system (nos) :
ağ işletim sistemi. ağa bağlı iş istasyonlarını, pc'leri ve diğer cihazları desteklemek üzere tasarlanmış işletim sistemi. bir ağ işletim sistemi, yazıcı paylaşımını, ortak dosya sisteminin ve veritabanının paylaşımını, uygulama paylaşımını, bir ağ isim dizinini yönetme özelliğini ve güvenliğini temin eder.network operator :
ağ operatörü. bir ağı devamlı olarak gözleyip kontrol eden kişi.neural network :
sinirsel ağ. bilgi teknolojisinde, insan beyni gibi çalışan yazılımlar ve veri yapıları sistemidir. çok sayıda işlemcinin birbirine paralel çalışmasını gerektirir. bunların herbirinin bir bilgi alanı vardır ve yerel bellekteki verilere erişirler.newsgroup : haber grubu. bir haber grubu, merkezi bir ınternet sitesine yazılan ve haber tartışma gruplarının oluşturduğu dünya çapında bir ağ olan usenet üstünden dağıtılan belirli hususlar üstünde tartışır.nıc/network ınterface card:
ağ arabirim kartı. bilgisayarları ağa bağlamak için kullanılan kartlardan birine verilen isimdir.

nicad battery pack:
nickel cadmium pil. taşınabilir bilgisayarlar üstünde kullanılan tekrardan doldurulabilir pillerdir.nlq/near letter quality:
nokta vuruşlu yazıcıların yazdırabilme özelliğine verilen isimdir. yazıcının yazdığı karakterler daktilo yazısına benzer.node :
ağdaki bir bağlantı noktasıdır. veri iletiminin tekrardan dağıtıldığı bir nokta veya son nokta olabilir.noise :
gürültü. sinyalin ve verinin kalitesini düşüren, istenmeyen elektriksel veya elektromanyetik enerji. sayısal veya analog sistemlerde oluşur, her tip dosya ve iletişimi tesirler.non-ımpact printer:
vuruşsuz yazıcı. nokta vuruşlu yazıcılar dışın kalan yazıcıların girdiği sınıftır. örnek; mürekkep püskürtmeli yazıcı, lazer yazıcı.

non-volatile memory:
uçmayan bellek türü. elektrik kesildiğinde üstündeki bilgilerin silinmediği bellek türüne verilen isimdir.nos:
network operating systemnotebook computer:
hafif ve taşınabilir bilgisayar cinslerine verilen isimdir. genellikle seyahat eden ve devamlı şirket dışında çalışan kullanıcılar için tasarlanır.not operator:
değil operatorü. operatöre gelen ifadelerden en az biri doğru ise doğru, diğer durumlarda yanlış olarak değer alır.ntsc/national television standards comittee:
amerika bitişik devletlerinde televizyon standartlarını belirleyen bir kuruluş.

null character:
boş karakter. hiçbir değeri olmayan karaktere verilen isimdir.null modem cable:
iki bilgisayarı seri portlarından birbirlerine bağlamak için kullanılan kablo tipidir.numeric keypad:
sayısal tuş takımı. klavye üstündeki sayıların ve dört işlem karakterlerinin bulunduğu tuş gurubudur.numlock:
klavye üstündeki iki durumlu bir tuşa verilen isimdir. tuş etkin olduğunda klavye üstündeki sayıların ve dört işlem karakterlerinin bulunduğu tuş gurubu da etkin olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder