?

Bilgisayar sozlugu - o

Bilgisayar sözlüğü - o

Object: nesne. yalnız olarak seçilebilen ya da üstünde işlem yapılabilen elemana verilen ad.object code :
nesne kodu. kaynak kod ve nesne kodu, bir yazılımın bilgisayarda çalıştırılmaya hazır olması için derlenmesinden önceki ve sonraki durumlarıdır. kaynak kod, bir metin editöründe yazılmış yazılım komutlarını içerir. bu metin dosyası derlenerek nesne dosyası durumuna dönüşür. nesne kodu, insanların anlayamayacakları ancak bilgisayarın anlayabileceği şekildeki komut dizilerini içerir.object oriented:
nesne yönelimli. nesneler üstünde işlem yapmamıza imkan sağlayan programların ortak ismidir.object oriented graphics:
nesne yönelimli grafik. grafik nesnelerin matematik formülleri ile ifade edilmesi işlemidir.object oriented programming (oop) :
nesne yönelimli programlama. bilgisayar programlamasında yeni bir anlayış. daha önce programlara, veriler üstünde çalışan prosedürler olarak bakılıyordu. oop bu görüşü, yazılımın önce veriyi düşünerek başlaması gerektiği biçiminde değiştirdi. sonunda ana amaç, prosedürün kendisi değil netice idi. veri modelleme kavramını ve tekniklerini kullanan programcılar, veri nesnelerini ve birbiri ile ilişkilerini belirleyebiliyorlar. bir veri nesnesinin, olası veri değişkenler ve yöntemleri ile genelleştirilmesi, bir veri nesneleri sınıfını oluşturur. bir sınıfın gerçek örneği, bir nesnedir.

ocr (optical character recognition) :
optik karakter tanıma. basılı veya yazılı metinlerin bilgisayar tarafından tanınması. metnin taranmasını, taranan görünütünün analizini ve karakter görüntülerinin, çoğunlukla veri işlemede kullanılan ascıı gibi karakter kodlarına dönüştürülmesini kapsar.octal:
sekizli sayı sistemi. 0'dan 8'e kadar olan sayıların kullanıldığı sayı sistemine denir.odbc (open database connectivity) :
bir veritabanına erişmek için, açık uygulama programlama arayüzü (apı). odbc komutlarını kullanarak, pek çok değişik veritabanındaki dosyalara erişebilirsiniz.odd parity:
tek eşlik. her bir byte veri içerisinde, tek sayıda 1 değeri olması gerektiğini ifade eden eşlik kontrolü modu.oem (original equipment manufacturer) :
orijinal ekipman üreticisi. bir ürünü oluşturan parçaları başka şirketlerden alarak oluşturduğu ürünü kendi markası altında satan şirket.

office automation:
ofis otomasyonu. kelime işlem, haberleşme, iş akışı düzenlenmesi, belge takibi gibi günlük ofis işlemlerinin bilgisayar sistemleri yardımı ile yapılmasına denir.off-line:
kapalı olma durumu. bir network üstünde o sırada açık olmayan bir makineye verilen isimdir.offset:
masaüstü yayıncılıkta kağıdın kenarı boyunca bırakılan boşluğa denir.ole (object linking and embedding) :
bitişik doküman teknolojisi için microsoft'un framework'ü. bitişik bir doküman, her tür sanal nesneyle bilgi nesnelerini içeren bir masaüstüne benzer. bunların arasında metin, takvim, animasyon, ses, video ve üç boyut gibi nesneler vardır. her bir masaüstü nesnesi de bağımsız bir yazılımdır. ole, bitişik dokümanı oluşturmak ve göstermek için lazım apı'lardan oluşur.ole db :
değişik veri kaynaklarına erişmek için, microsoft'un stratejik alt düzey uygulama yazılım arayüzü (apı). ole db, veriyi okumak ve yazmak için bir yöntemler setidir.

oltp (online transaction processing) :
veri girişi veya bankacılık ve havayolları gibi sektörlerde işlem (transaction) yapmak için kullanılan uygulamaları yöneten bir yazılım türü.on-board:
kart üstünde. devre kartlarının üstüne başka bir işi yapması için ilave edilmiş elemanlar için kullanılır.on-line:
bağlı ve çalışır taktirde. çalışmaya hazır olan birimler için kullanılır. açık.on-line help:
bir yazılımla çalışırken aynı ortamda yardım alabilme özelliğine verilen isimdir.on-line service:
kullanıcıların iletişim hatları üstünden geniş çaplı bilgiye ulaştıkları sistemlere denir.

open:
açmak. bir kaynağı kullanıma sunma işlemidir.open architecture:
açık mimari. bir ürünün özelliklerinin isteyen herkese açık olması.open circuit :
açık devre. iletim yolunda, ağ iletişimini engelleyen açık yol.opengl (open graphics library) :
açık grafik kütüphanesi. bilgisayar endüstrisinin, iki ve üç boyutlu görüntüleri belirlemek için kullandığı uygulama yazılım arabirimi (apı).operand:
işlenen. üstünde işlem yapılan ifade ya da nesne.

operating system:
işletim sistemi. bilgisayarların çalışabilmesi ve bizim isteklerimize cevap verebilmeleri için gereken esas yazılımlardır.operator:
bilgisayarı kullanan kişilere verilen isimdir.optical disk:
optik disk. disk üstündeki yazma ve okuma işlemlerini lazer ışınları ile yapan disk çeşidi.optical fiber :
cam, plastik veya fiber bir kablo üstünde ışık darbeleri ile bilgi iletiminin yapıldığı ortam ve teknoloji.optical scanner:
optik tarayıcı. kağıda basılı yazı ve resimleri okuyup bilgisayarın anlayacağı şekile çeviren aygıt.

optimize:
programcılıkta bir yazılımın en iyi hali ile çalışması için yapılan ayarlardır.option:
seçenek. bir komutun yanısıra kullanılan ve o komutun belli bir kullanımına yönelik ek ifade.option key:
macintosh bilgisayarlarda başka tuşlar ile kullanılan bir tuş. tuşlara değişik fonksiyon kazandırır.os (operating system) :
işletim sistemi. bilgisayarın açılması ile bilgisayar belleğine yüklenen ve bilgisayardaki bütün yazılımları yöneten yazılım. diğer programlara uygulama adı verilir.osı (open systems ınterconnection) :
bir iletişim ağındaki gelişi hoş iki nokta arasında mesajların nasıl iletileceğini belirleyen standart veya referans model.

outline font:
dış çizgi font. her karakterin dış çizgilerinin matematiksel formüller ile tanımlandığı font türüdür.output: çıktı. bilgisayar tarafından üretilen gelişi hoş bir şey.output device:
çıktı aracı. bilgisayarın bilgi sunma kapasitesine sahip.outsourcing :
dış kaynak kullanımı. bir şirketin, bir başka şirkete onun yerinde servis verme düzeni. bazı durumlarda bütün bilgi sisteminin yönetimi başka şirketlere devredilir.overclocking :
bilgisayarın işlemcisinin, üreticinin belirlediği hızdan daha yüksek bir hızda çalıştırılması.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder