?

Bilgisayar sozlugu - p

Bilgisayar sözlüğü - p

Packet : paket. ınternet veya gelişi hoş bir paket anahtarlamalı ağ üstünde, bir kaynak ve bir hedef arasında gidip gelen veri birimi. bir veri dosyası ağ üstünde kolay gönderilebilecek boyutta parçalara bölünür. bu paketlerden her biri ayrı ayrı numaralanırlar ve her biri hedef ınternet adresini içerir. hepsi ağ üstünde değişik yollardan gider, amaca vardıklarında tekrar birleştirilip ana veri dosyası oluşturulur.packet switching :
paket anahtarlama. paket diye isimlendirilen ufak veri paketlerinin, her bir pakette hedef adresin bulunmasına dayanan ağ yapısı üstünden yönlendirildiği bir ağ tipi.pad character: doldurma karakteri. boşlukların doldurulmasında kullanılan karakter.padding:
boşlukları doldurmak.

page:
metin sayfaları.pager :
kısa mesajları alan ve genellikle devamlı yer değiştiren, derhal telefonla cevap vermesi gerekmeyen kişiler tarafından kullanılan çağrı cihazı.page break:
sayfa sonu.pdl/page description language:
sayfa tanımlama dili. sayfaların yerleşimini ve içeriğini tanımlamakta kullanılan dil.page down :
basıldığında imleci bir sonraki ekran sayfasına götüren klavye tuşudur.

page printer:
sayfa yazıcı. bir kerede bütün sayfayı yazabilen yazıcı türüdür.page up :
basıldığında imleci bir önceki ekran sayfasına götüren klavye tuşudur.pagination:
sayfalara bölme. bir belgeyi sayfalara ayırarak düzenleme işlemi.palette:
grafik programlarında bir dizi renk içeren boyama aracıdır.paperless office:
kağıtsız ofis. bilgi ve belgelerin elektronik ortamda saklandığı ve elektronik olarak taşındığı varsayılan uygun ofis.

parallel:
paralel. aynı anda meydana gelen anlamında kullanılır.parallel ınterface:
paralel arayüz. aynı anda birden çok bit aktarabilme özelliğine sahip arayüz.parallel port:
bazı donanımların bilgisayara bağlanabilmesi için kullandıkları paralel arabirim.parallel processing :
paralel işlem. bir bilgisayar yazılımının daha kısa bir sürede çalıştırabilmek için, yazılım komutlarının birden çok işlemci arasında bölüştürülmesi işlemi.parameter:
argüman. bir komuta ya da fonksiyona eklenen değere denir.

parity :
eşitlik. verinin, bir diskte bir yerden başka bir yere taşınması veya bilgisayarlar arasında iletilmesi sırasında kayba uğrayıp uğramadığını kontrol etme tekniği.parity checking:
mesajların doğru iletilip iletilmediğini denetleyen yöntem.park:
sabit diskimizin kafası çalışmadığı zamanlarda kendisini korumak için güvenli bir yerde sabit halde durması işlemi.partititon :
bölümleme. şahsi bilgisayarlarda hareketsiz diski mantıksal bölümlere ayırma işlemi. böylece aynı hareketsiz diske değişik işletim sistemleri yükleyebilir veya dosya yönetimi, çoklu kullanım veya diğer amaçlarla kullanılmak üzere birden çok disk yaratmış olursunuz.pascal:
bir programlama dili.

password :
şifre. bir bilgisayar sistemine erişmeye çalışan kişinin gerçekten o kişi olup olmadığını belirlemeye yarayan ve bir dizi karakterden meydana gelen şifre.paste:
yapıştır. daha önceden kopyala görevi yapılmış nesnenin kopyalama işlemini tamamlamak için yapılan işlemdir.path :
yol. 1) bilgisayar işletim sistemlerinde, bir dosyaya erişmek için dosya sistemi tarafından çizilmiş olan yoldur. her işletim sisteminin kendine özel bir yol formatı vardır. 2) ağ üstündeki iki nokta arasında yönlendirme yapılan yol.

pathname:
bir dosyayı nitelemek için kullanılan semboller dizisidir.payload :
yük. bir hücrenin, çatının veya paketin, üst katman bilgisini içeren kısmı.pbx (private branch exchange) :
abone sistemine dayanan sayısal veya analog telefon santralı, özel veya herkese açık telefon ağlarını birbirine bağlamak için kullanılır.pcı (peripheral component ınterconnect) : bilgisayarın işlemcisi ile, genişleme yuvalarına takılmış olan kartlar arasındaki bir bağlantı sistemi.pcl/printer control language: yazıcı kontrol dili. hewlett packard tarafından üretilen ve pek çok yazıcıda kullanılan kontrol diline verilen isim.

pcmcıa/personal computer memory card ınternational association:
uluslararası şahsi bilgisayar bellek kartı kurumu.pcx:
pc paintbrush yazılımı tarafından kullanılan grafik dosya formatı.peak rate :
en yüksek hız. sanal bir devrede gerçekleşen, kbps cinsinden maksimum hız.peer to peer architecture:
bire bir bağlantı. her bilgisayarın aynı zamanda server olarak da kullanılabildiği ağ ortamına verilen isimdir.peer-to-peer computing :
bir uygulamanın hem istemci hem de sunucu kısmını çalıştıran ağ cihazlarının oluşturduğu yapı. aynı zamanda, değişik iki ağ cihazında, aynı osı referans modeli katmanı arasındaki iletişimi tanımlar.

performance management :
performans yönetimi. osı ağlarının yönetimi için ıso tarafından belirlenmiş olan beş ağ yönetim kategorisinden biri. performans yönetimi altsistemleri, ağ hızı ve kusur oranını içeren ağ performansının analizini ve kontrolünü yapar.peripheral device :
çevre birimi. bilgisayarın ana parçalarından olmayan, ancak bilgisayara takılarak kullanılan cihazlar. bunlardan bazıları bilgisayarın içerisine takılır: hareketsiz disk, cd-rom sürücü ve ağ adaptörü gibi. bazıları ise bilgisayara dışardan bağlanırlar: yazıcı ve tarayıcı gibi.personel computer:
şahsi bilgisayar. bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bilgisayar türü.petabyte :
bellek veya depolama cihazları için kullanılan ölçü birimi. terabyte'ın bin katı.physical layer :
fiziksel katman. osı referans modelinin birinci katmanı. uç sistemler arasında fiziksel bağlantının kurulması için, elektriksel, mekanik ve fonksiyonel özellikleri belirler.

photocd:
kodak firması tarafından geliştirilen bir dijital fotoğraf saklama yöntemi.pie chart:
değerlerin bir pastanın dilimleri biçiminde gösterildiği sunum biçimine verilen isim.pin:
konektörler üstündeki ince çıkıntı.pipeline :
işlemcinin bir komutu uygulamak için attığı aritmetik adımlar. pipeline kullanılmadan, işlemci önce bellekteki komutu alır, onu uygular ve bellekte ondan sonra gelen komuta geçer. pipeline ile, işlemci aritmetik işlemleri yaparken bir sonraki komut alınır ve işlemciye yakın bir tampon bellekte tutulur. böylece belirli bir sürede işlenen komut sayısı çoğalır.piracy :
korsan. bir programı illegal bir biçimde kopyalayan, dağıtan veya kullanan.

pixel :
piksel. bir bilgisayar ekranında veya görüntüsünde programlanabilen esas renk birimi. fiziksel değil mantıksal bir birimdir. bir piksel'in boyutu, ekranın ayarladığınız çözünürlüğüne bağlıdır.pkzip:
bir dosya sıkıştırma programıdır.platform:
bir sistemin donanım ve program altyapısının oluşturulduğu ortam.plother:
çizici. grafik özellikleri gelişmiş bir yazıcı türü.plug-and-play (pnp) :
tak çalıştır. bilgisayara bir cihaz taktığınızda, bilgisayarın o cihazı otomatik olarak tanımasını sağlayan standart.

plug-in :
kolaylıkla kurulabilen ve web browser'ın bir parçası olarak kullanılan uygulamalar.pointer:
fare imleci. grafik arayüzüne sahip sistemlerde, farenin hareketine bağlı olarak yeri değişen imleç.pointing device:
işaretleyici. imlecin hareketini ve ekrandaki yerini kontrol etmek için kullanılan araç.policy :
politika. politika temelli ağ, ağ kaynaklarının istemciler arasında nasıl dağıtılacağını belirleyen bir yapıdır. istemciler; yalnız olarak kullanıcılar, bölümler, bilgisayarlar veya uygulamalar olabilir. kaynaklar, günün içerisinde bulunulan zamanına göre, istemciye tanınan önceliğe göre, kaynakların haline ve diğer etkenlere göre dağıtılabilir.policy routing :
yönlendirme politikası. paketlerin, kullanıcılara göre belirlenmiş politikalara dayanan özel arayüzlere yönlendirmek için düzenlenen yönlendirme tablosu.

polling:
bir araçtan devamlı veri silme işlemi.pop :
1) point of presence. ınternet'e erişim noktasının bulunduğu yer. pop, tek bir ınternet adresi gerektirir. 2) post office protocol. istemci e-posta uygulamalarının, bir posta sunucudan postayı almak için kullandıkları protokol.pop up window:
bir işlev tuşuna basıldığında birden ortaya çıkan pencere.port :
bağlantı noktası. 1) diğer cihazlara fiziksel bağlantı yapmak için kullanılan arabirim. 2) programlamada, mantıksal bağlantı noktasıdır. 3) programlamada, bir uygulamanın bir işletim sistemi üstünde çalışmak üzere o platforma taşınması. 4) ıp terminolojide, alt katmandan bilgiyi alan üst katmanın yaptığı iş.

port numbers : bağlantı noktası sayıları. ınternet veya diğer ağ mesajlarının, bir sunucuya vardıklarında yönlendirilmeleri için uygulanan özel bir işlem biçimi.portal : liman. kullanıcıların ınternet'e erişmek için kullandıkları ana siteyi gösteren terim.portable:
taşınabilir. aşınabilir bilgisayarlara verilen isim.portrait:
dikey yönlendirme. belgenin dikey olarak düzenlendiğini belirten ifade.postscript:
adobe firması tarafından geliştirilen bir sayfa tanımlama dilidir.

powerpc:
ıbm, apple ve motorola tarafından geliştirilen rısc tabanlı bilgisayar mimarisidir.power supply:
güç kaynağı.ppm/pages per minute:
yazıcıların hızını ölçmekte kullanılan birim.ppp (point-to-point protokol) :
seri bir arabirim kullanan iki bilgisayar arasındaki iletişim protokolu. örneğin şahsi bir bilgisayarın bir telefon hattı ile sunucuya bağlanması sırasında kullanılır.precision:
kayan noktalı sayılarda noktadan sonra yer alan rakam sayısını belirtmek için kullanılır.

presentation layer :
sunu katmanı. osı referans modelinin 6. katmanı. bu katman, başka bir sistemin uygulama katmanı tarafından okunabilen, bir sistemin uygulama katmanı tarafından gönderilen bilgiyi temin eder.presentation graphics:
sunum grafiği. verilerin görsel olarak sunumunu sağlayan program çeşidi.presentation software :
sunu programı. bir hikayeyi anlatmak için kullanılan resim ve kelime dizilerini oluşturan veya seyircilere karşı yapılan sunu ve konuşmalara yardımcı olan uygulama yazılımı.preview:
ön izleme. belgenin kağıt üstüne basıldığında nasıl görüneceğini önceden görmek için kullanılır.prı (primary rate ınterface) :
ısdn'de iki seviyeli servis vardır: ev ve ufak kurumlarda kullanılan brı (basic rate ınterface) ve büyük kurumlar tarafından kullanılan prı. her ikisi de çeşitli b kanalına, bir adet de d kanalına sahiptir. b kanalları, veriyi, sesi ve diğer servisleri taşırken, d kanalı, kontrol ve işaret bilgisini taşır.

printed circuit board:
basılı devre kartı. üstünde elektronik elemanların bulunduğu tabakaya verilen isim.printer:
yazıcı. bilgisayar üstünden metin ve resimleri kağıda basmak için kullanılan araç.printout:
çıktı. kağıt üstüne basılmış verileri ifade etmek için kullanılır.print screen:
klavye üstünden bu tuşa basıldığında ekran görüntüsünün resmini hafızaya alır. bir grafik programı açıp yapıştır yaptığınızda, ekran görüntüsünün resmini elde etmiş olursunuz.print server :
yazıcı sunucusu. diğer ağ cihazlarından gelen basınç taleplerini, yöneten ve uygulayan ağa bağlı bilgisayar sistemi.

procudere:
bir yazılımın belli bir işi yapan bölümüne verilen isim.program:
belli bir işi yapmak için hazırlanmış komutlar topluluğuna verilen isim.programmer:
programlama dillerini kullanarak yazılım yazan kişiye denir.prom/programmable read only memory:
programlanabilir salt okunur bellek. yalnızca bir kere, üstüne yazılım yazılan belleklerdir.prompt:
bilgisayarın giriş yapılmasını beklediğini belirten sembol.

property:
bir nesnenin özelliklerine verilen isim.protocol :
protokol. bir ağ üstündeki cihazların aralarında nasıl iletişim kuracağını belirleyen kurallar dizisi.protocol converter : protokol dönüştürücü. bir cihazın veri iletişim kodunu diğer cihazınkine dönüştürerek, değişik veri formatlarına sahip cihazların iletişimini temin eder.protocol stack :
protokol yığını. osı referans modelinin yedi katmanının bazılarında veya hepsinde iletişimi sağlayan ve bir arada çalışan iletişim protokollarına ait set.protocol translator : protokol çevirici. bir protokolu diğerine çeviren ağ cihazı veya program.

proxy server :
proxy sunucu. ınternet kullanan bir kurumda, iş istasyonu kullanıcıları ile ınternet arasında aracılık yapan sunucu. böylece güvenlik sağlanır ve yönetim kontrolü elde tutulur.pstn (public switched telephone network) :
dünyadaki çeşitli telefon ağlarını ve servislerini gösterir.pull down menu:
açılan menü. bir menü çubuğundaki seçeneklerin altında beliren ek seçenekleri içeren menü.public domain software :
herkesin kullanımına açık program. yazarı herkesin kullanmasını istediğinden, telif hakkı problemi olmayan yazılım.purge:
eski ve kullanılmayan verilerin tertipli bir şekilde silinmesi işlemi.

push : itme. istemci tarafından değil, bilgiyi sağlayan sunucu tarafından web üstünden bilgi gönderimi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder