?

Bilgisayar sozlugu - r

Bilgisayar sözlüğü - r

Ragged: metin isleme yazılımlarında kenara yanaştırılmış anlamında kullanılır.ram (random-access memory) :
rastgele erişimli bellek. işlemci tarafından okunup yazılabilen, üstünde bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellek.rad(rapid application development) :
hızlı uygulama geliştirme. daha hızlı ve daha kaliteli uygulama geliştirilmesini sağlayan ürünleri anlatan kavram.ram disk:
disk gibi kullanılmak için ayarlanmış ram tipine verilen isimdir.

random access:
rasgele erişim. verilere direkt erişimi sağlayan yöntemdir.range:
kelime işlem uygulamalarında tablo üstündeki bir yada daha fazla komşu hücre topluluğudur.raster :
bir ekranın, görüntüyü oluşturma özelliğine sahip olan bölgesi.raster graphics :
belirli bir alanda oluşturulmuş sayısal görüntü. raster, ekranın görüntü alanının x ve y koordinatlarının oluşturduğu ızgara tipi yapıdır. bir raster görüntü dosyası, tek renkli veya renkli noktaları göstermek için bu koordinatları kullanır.raster image processor (rıp) : vektör ifadeleri biçiminde tanımlanmış görüntüyü oluşturan donanım veya donanım/yazılım kombinasyonu. örneğin lazer yazıcılar, vektör formunda gelen görüntüyü basılı hale getirmek için rıp'leri kullanırlar.

rdbms (relational database management system) : ilişkisel veritabanı yönetim sistemi. ilişkisel bir veritabanının oluşturulmasına, güncellenmesine ve yönetilmesine izin veren bir yazılım. rdbms, kullanıcının girdiği veya bir uygulamadan gelen sql (structured query language) komutlarını alır, veritabanını oluşturur, günceller veya ona erişim temin eder.read:
okuma. disk üstündeki verileri islemek için yapılan işlemdir.readme file:
beni oku dosyası. programlar ile ilgili bilgi edinmek için üretici firma tarafından hazırlanmış dosya.read only:
salt okunur. yalnızca görüntülenebilen üstünde değişiklik yapılamayan anlamına gelir.read write:
okunur yazılır. hem görüntülenebilen hem de üstünde değişiklik yapılabilen anlamına gelir.

real time :
gerçek vakit. kullanıcının yeterince hızlı bulduğu bilgisayarın cevap verme düzeyi. gerçek zamanda çalışan işlemler ve bilgisayarlar için kullanılır. gerçek vakit, makineye bağımlı bir vakti değil insan için geçerli olan vakti gösterir.real-time clock (rtc) :
gerçek zamanlı saat. bilgisayarın anakartındaki bir mikroyonganın parçası olarak kullanılan, pille beslenen saat. bu işlemciyi, mikroişlemci ve diğer işlemcilerden ayırd etmek için cmos da denir. bu yonga üstündeki ufak bir bellek, sistemle ilgili bazı değerleri saklar.real time operating system (rtos) :
gerçek zamanlı işletim sistemi. belirli bir vakit limiti içerisinde belirli özellikleri garanti eden işletim sistemi.reboot:
tekrardan indirmek. bilgisayarı kapatıp açma işlemine verilen isimdir.recalculate:
tekrardan hesaplama. kelime işlem uygulamalarında tablolar üstündeki formül değiştirildiğinde yeni durumu göstermek için hesaplamaları tekrardan yapar.

record :
kayıt. veri işlemede, bir yazılım tarafından işlenmek üzere bir araya getirilmiş veri parçaları topluluğu. bir dosyada bir çok kayıt yer alır.recover:
geri almak, kurtarmak. silenen bir dosyanın tekrar kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir.redundancy :
yedek. bir ağda, cihazların veya servislerin çift olma durumu. bunlardan biri etkisiz kaldığında yedeği aynı işi yapmaya devam eder.redundant system : yedekli sistem. iki hareketsiz disk, iki işlemci veya iki güç kaynağı gibi önemli sistemlerin çoğundan iki veya daha fazlasını içeren, bilgisayar, router, anahtar veya diğer sistemler.refresh:
bir aygıtı yenileme işlemidir. bu işlem program ile yapılır.

register:
merkezi işlem biriminin üstündeki veri depolama alanı.relational database :
ilişkisel veritabanı. veritabanı tablolarının tekrardan düzenlenmesini gerektirmeksizin, erişilebilen ve çeşitli biçimlerde kullanılabilen verilerin oluşturduğu, belirli bir biçimde tanımlanmış tablo dizisi olarak düzenlenen veri topluluğu. ilişkisel veritabanı, önceden belirlenmiş kategorilere uyan verilerden oluşturulur.relational operator:
karsılaştırma operatörü. iki değer arasında karsılaştırma yapan operatör türüdür.reliable :
güvenilir. bir bağlantıdan devamlı alınması beklenen hız. bu hız yüksekse hattın güvenilir olduğundan bahsedilebilir. bir yönlendirme ölçüsü olarak kullanılır.remote:
uzak. ağ ortamında bulunmayan kaynak veya bilgisayarlar için kullanılır.

remote access server :
uzaktan erişim sunucusu. uzaktan erişim, uzak bir noktadan bir bilgisayara veya bir ağa erişimdir. büyük kurumlarda, şubelerde çalışan veya seyyar çalışan insanların merkezdeki ağa bağlanma gereksinimleri olur. ev kullanıcıları da ınternet'e, uzaktan erişim yoluyla bağlanırlar. uzaktan erişim sunucusu da, kurumun ağına uzaktan erişmek isteyenleri yöneten bir program ve bunu çalıştıran bilgisayardır.remote bridge : uzak köprüsü. wan linkleri yoluyla değişik yerlerdeki ağ bölümlerini fiziksel olarak birbirine bağlayan köprü.remote control:
uzaktan kontrol. dışarıdan bir program yardımı ile bilgisayarı yönetme işlemidir.rename:
yeni isim verme işlemi.repeater :
tekrarlayıcı. trafiği bir ağ bölümünden diğerine rastgele ileten ağ cihazı.

repaginate:
kelime işlem yazılımlarında sayfaya ekleme çıkarma yapıldıkça sayfaları otomatik olarak ayarlar.replace:
bir nesnenin yerine yeni bir nesne koyma işlemidir.replication :
kopyalama. bir şeyin kopyasını çıkarma işlemi. ınternet'te, tümüyle kopyalanarak ayna site denen başka bir siteye yerleştirilmiş web sitesi. lotus notes gibi groupware ürünleri kullanılarak kopyalama, bir sunucudan diğerine periyodik olarak yapılır.report:
verilerin belli bir biçme göre düzenlenmiş durumuna denir.reserved word:
programlama dillerinde özel bir anlamı olan sözcük.

reset button:
bilgisayar kilitlendiğinde tekrardan başlatmak için kullanılan düğme.resolution :
çözünürlük. bir monitörün içerdiği piksel sayısı. bir görüntünün keskinliği, ekranın çözünürlüğüne bağlıdır.resource:
kaynak. kullanılabilir veriler için kullanılır.response time :
cevap müddeti. bir bilgisayarda bir sorgunun veya talebin bitmesi ile yanıtın alınmaya başladığı an arasında geçen müddet.

restore:
yedeklenen dosyaları tekrardan bilgisayara yükleme işlemidir.return on investment (roı) :
yatırımın geri dönüşü. bir yatırımda kullanılan paranın, kar veya maliyet tasarrufu biçiminde dönüşü.rf (radio frequency) :
telsiz frekansı. telsiz iletişimine ideal frekansları gösterir. kablolu tv ve yayın ağları rf teknolojisini kullanırlar.rmon (remote monitoring) :
uzaktan izleme. bir ağ yöneticisinin, bir grup dağıtık lan'ı birbirine ve merkeze bağlayan t-1/e-1 ve t-2/e-2 bağlantılarını izlemesini, analiz etmesini ve arızalarını tespit edip gidermesini sağlayan standart bilgileri verir.ring :
halka. mantıksal devre topolojisinde iki veya daha fazla istasyonun birbirine bağlanması. bilgi etkin istasyonlar arasında gider gelir.

ring group :
halka grubu. tek köprülü bir token ring ağının parçası olan bir veya daha fazla router üstündeki token ring arabirimleri topluluğu.ring topology : halka topolojisi. tek bir kapalı çevrim oluşturmak için, tek yönlü iletim bağlantıları tarafından birbirine bağlanmış bir dizi tekrarlayıcıyı içeren ağ topolojisi.rısc (reduced instruction set computer) : daha az sayıda bilgisayar komut tipini işlemek üzere tasarlanmış işlemci. yüksek hızlarda çalışırlar.robotics:
robot ve robot teknolojileri üstünde çalışan bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanı.rom (read only memory) :
yalnızca okunabilen bellek. geçici olmayan bellek. işlemci tarafından okunabilir, ancak üstüne yazılamaz.

root directory : esas klasör. hiyerarşik veya ağaç yapısında düzenlenmiş bir bilgisayar dosya sisteminde, tüm diğer dizinleri içeren ana klasör.route : yol. ağ üstünde yol.route map :
yol haritası. yönlendirme alanları arasında tekrardan dağıtılan yolları kontrol etme yöntemi.router :
birden çok ağı birbirine bağlayan cihaz; ağlar arasında paketleri akıllı bir biçimde yönlendirir.routing : hedef bilgisayara doğru bir yol bulma işlemi.

routing domain : yönlendirme alanı. uç sistemler ve ara sistemler grubu, aynı yönetim kuralları altında çalışır.routing metric : yönlendirme ölçüsü. bir yolun diğerinden daha iyi olduğunu belirleyen yönlendirme algoritması tarafından kullanılan yöntem.routing protocol : yönlendirme protokolu. belirli bir yönlendirme algoritmasının kurulumu ile yönlendirmeyi tamamlayan protokol.routing table : yönlendirme tablosu. belirli ağ hedeflerine giden yolların bulunduğu, router veya başka ağ cihazlarında saklanan tablo.routıne:
rutin. bir yazılımın belli bir isi üstlenen bölümün denir.

rs 232c
: seri aygıtları bilgisayara bağlamak için kullanılan bir arayüz standardıdır.rtf/rich text format:
microsoft firması tarafından geliştirilen bir belge biçimlendirme standardıdır.ruler:
cetvel. kelime işlem yazılımlarında ekranda düşey yada yatay olarak yer alan ölçek alınacak çizgiye verilen isimdir.run:
çalıştırmak. bir yazılımı çalıştırmak için kullanılır.runtime error:
bir yazılımın çalışması sırasında ortaya çıkan kusur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder