?

Bilgisayar sozlugu - t

Bilgisayar sözlüğü - t

T1 : servis sağlayıcıları ınternet'e bağlamakta kullanılan t1 hattının hızı 1. 544 mbps'dır.t3 : ınternet servis sağlayıcılar tarafından kullanılan t3 hattının hızı 44. 736 mbps'dır.tab:
sekme. yazılan sayfa üstünde yazıcının ya da sayfanın konumunu ekran ise imlecin konumunu önceden saptanmış belirli bir yere atlatmak.table:
çizelge, tablo. kullanıma elverişli şekilde sıralanan sayısal bilgiler dizgesi.

tablet:
düz bir yüzey üstünde bir kalemin konumunu koordinat verilerine dönüştüren bilgisayar giriş birimi.tag:
bir veri kümesi ile ilgili kimlik ve diğer bilgileri taşıyan karakter kümesi.tag switching :
etiket anahtarlama. ağ katmanı (3. katman) yönlendirmesi ile veri link katmanı anahtarlamasını entegre eden, ağ çekirdeğinde ölçeklenebilir ve yüksek hızlı anahtarlama sağlayan, yüksek performanslı paket iletme teknolojisi.tape:
manyetik bant. manyetik özellikli ve kayıt amacıyla kullanılan bant. örneğin manyetik bant sürücüsü, manyetik bant etiketleri.target:
hedef. bilgisayarda verilerin yazıldığı bellek aygıtına ait. bir komutun gönderilmiş olduğu yazılım ya da sistem. gönderilen bilginin amaçlandığı alıcı.

task:
görev. çoklu programlamalı ya da çoklu-işlemcili bir ortamda bilgisayar tarafından bir iş unsuru olarak ele alınan bir ya da daha çok komut dizesi. yönetim tarafından muhasebesi yapılabilen en ufak iş parçası.task bar:
görev çubuğu. windows işletim sisteminde sık sık kullanılan farklı programların başlatma simgelerini içeren dikdörtgen alan.tcp (transmission control protocol) :
ınternet üstünde bilgisayarlar arasında mesaj birimleri şeklinde veri göndermek için, ınternet protokolu (ıp) ile birlikte kullanılan bir protokol.tcp/ıp (transmission control protocol/ınternet protocol) : ınternet'in esas iletişim dili veya protokolu. ıntranet ve extranet gibi özel ağlarda da iletişim protokolu olarak kullanılır.tdm (time-division multiplexing) :
tek bir iletişim hattı veya kanalı üstünde iletişim için düzenlenen çeşitli işaretlerin düzeni. her bir işaret, müddeti çok kısa olan çeşitli bölümlere ayrılır.

telecommunication :
iletişim. telefon ağları üstünden yapılan iletişim (genellikle bilgisayarları da kapsar).telephony :
telefona bağlı cihazlar kullanan değişik taraflar arasında ses, faks veya diğer bilgilerin elektronik iletişimle birleştirildiği teknoloji.telephone network: telefon ağı. birincil olarak telefon hizmeti vermek üzere kurulmuş teleiletişim ağı.telnet :
izin verdikleri ölçüde başkalarının bilgisayarına erişme yolu. uzaktaki bilgisayarlara erişmek için, bir komut ve onun altındaki tcp/ıp protokolu.temperature sensor:
sıcaklık algılayıcısı. sıcaklığa tepki veren ve elektriksel bir çıktı ya da mekanik bir eylemle sonuçlanan algılayıcı.

template:
şablon. ortak özellikleri olan nesneleri yaratmakta ya da bulmakta kullanılan model.temporary data:
geçici veriler. yalnızca ilgili sürecin hayatı boyunca tutulan veriler.terabit:
veri hızı ölçü birimi, onlu gösterimde 10'nun 12. kuvveti. 1 trilyon bit.terabyte :
bilgisayarın depolama alanı ölçü birimi, 2'nin 40. kuvveti, bin adet milyar byte.terminal : 1) veri iletişiminde, iletilen bir sinyali bir uçta (alıcı veya verici) sona erdiren cihaz. 2) telefonda, bilgisayar ve modem arasında dte-to dce (data communications equipment) iletişimdeki bilgisayar ucunu tanımlayan dte (data terminal equipment) terimi. 3) bilgisayarda, bir ana bilgisayarın veya başka bir bilgisayarın aklını kullanan, üstünde hiç program olmayan veya ufak bir program bulunmakta olan, çoğunlukla bir klavye ve monitörden meydana gelen cihaz, aptal terminal de denir. 4) vakit vakit, bir ağa bağlanan gelişi hoş bir şahsi bilgisayar ve iş istasyonu içerisinde kullanılır.

terminal adapter (ta) :
terminal kartı. bir bilgisayar ve ısdn hattı arasındaki donanım arabirimi.terminal emulation : bir şahsi bilgisayarın, özel bağlantı arabirimleri ile bir ana bilgisayara veya başka bir bilgisayara bağlanmak için aptal terminal gibi davranabilme özelliği.terminal server : terminal sunucusu. terminalleri ortak bir bağlantı noktasından yerel veya geniş alan ağlarına bağlayan sunucu.text:
metin, yazı. iki boyutlu ve basitçe anlaşılmak amacıyla düzenlenmiş (örneğin kağıda basılı ya da ekranda görünür biçimde) bilgi. bu bilgi simgeler, tümceler, resimler, çizenekler, çizelgeler biçiminde olabilir.

texture:
doku. imge işlemede bir bölgedeki piksellerin gri tonlamalarının uzamsal düzenleşimi.thin client :
ince istemci. netpc veya network computer (nc) için kullanılan terim. bu cihazlar merkezi olarak yönetilmek üzere esas konfigürasyonu oluşturacak parçalarla tasarlanmışlardır, cd sürücü, disket sürücüsü ve genişleme yuvaları bulunmaz.thread:
izlek. bir elektronik forumda tartışmanın çizgisi. bir bilgi işleme sürecinde gerçekleştirilebilecek en ufak işlem birimi. bir süreçte tek bir kontrol akışı.threat:
tehdit. bilgisayar güvenliğinde bilgi sistemini örseleyebilecek, bilgileri açığa çıkarabilecek, hizmet vermeyi engelleyebilecek, gelişi hoş bir durum.threshold:
eşik. üzerinde olunduğunda bir şeyin doğru ya da çalışır duruma geçtiği, altında olunduğunda da tersinin geçerli olduğu değer, seviye ya da nokta. bir fizyolojik ya da psikolojik etkinin kendini göstermeye başladığı durum.

throughput :
1) bilgisayarın belli bir sürede yaptığı iş. 2) veri iletişiminde, bir yerden başka bir yere belli bir sürede taşınan veri miktarı.thumbnail :
grafik tasarımcılar ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir resmin küçültülmüş durumuna denir.tick mark:
işaret çentikleri. bir grafiğin eksenleri üstünde değerleri, kategorileri vb. göstermek üzere kullanılan kısa dik çizgiler.tıff (tag ımage file format) :
tıff. bazı şahsi bilgisayarlarda kullanılan ve taranmış imgeleri saklamak ya da alıp vermek için faydalanılan grafik dosya formatı.

time alignment:
zamanlama ayarı. iki sürecin görece vakit referanslarının uyumlu kılınması.timeout :
başka bir ağ cihazından belirli bir sürede cevap bekleyen ağ cihazının bu yanıtı alamaması halinde meydana gelen olay. sonunda ya bilgi tekrardan gönderilmeye çalışılır, ya da iki cihaz arasındaki bağlantı koparılır.timer:
zamanlayıcı. vakti ölçmek üzere içeriği dönemli olarak değiştirilen yazmaç.token ring :
ıbm tarafından geliştirilmiş ve desteklenen jeton (token) geçişli yerel ağ. token ring, bir halka topolojisi üstünde 4 veya 16 mbps'de çalışır.toner:
toner, toz mürekkep. lazer yazıcılarda ya da fotokopi makinelerinde kullanılan toz durumundaki mürekkep.

tool:
araç. bir uygulama yazılımını geleneksel programlama dillerini kullanmak gerekmeden geliştirmelisine elveren program.toolbox:
araç kutusu. bilgisayarda kullanıcının fare tıklaması ile harekete geçirebileceği işlevleri bir arada belirten kutu ya da palet.topology :
topoloji. bir kurumsal ağda, ağ noktalarının ve ortamın fiziksel olarak düzenlenmiş hali.trackball :
iz topu. pek çok taşınabilir bilgisayarda kullanılan bilgisayar imleci kontrol cihazıdır. esasında mouse'un ters dönmüş durumudur.trafic management : trafik yönetimi. çakışmayı önlenme, ağ trafiğini şekillendirip yönlendirme teknikleri.

trafic policing :
trafiği yönlendirme. belirli bir bağlantıdan geçen trafiği ölçüp, onu o bağlantı için ideal bir konuma çekme işlemi.trafic shaping :
trafil şekillendirmek. bir ağı tıkayacak olan ani dalgalanmaları sınırlandırmak için kuyrukları kullanmak.transaction :
işlem. bir dizi bilgi alışverişi.transducer : enerjiyi bir şekilden diğerine çeviren elektronik cihaz. en iyi örnekleri mikrofonlarda, hoparlörlerde ve antenlerde görülür.transfer rate :
tarnsfer hızı. belirli bir sürede bir yerden başka bir yere iletilen sayısal veri miktarı.

transport layer :
taşıma katmanı. osı referans modelinin 4. katmanı. bu katman iki nokta arasında güvenli bir iletişim gereksinimini karşılar.transmission:
iletim. iletilerin bir noktadan bir ya da birkaç noktaya taşınması eylemi.transparent:
saydam. kullanıcı tarafından yürütümü, çalışması, gerçekleştirimi algılanmayan alet, işlem, yazılım. veri iletiminde kontrol karakterleri içermeyen veriler. ışığı olduğu gibi geçiren, varlığı gözle ayırt edilmesi zor olan madde.tree topology :
ağaç topolojisi. veri yolu topolojisine benzer bir topoloji. yalnız ağaç topolojisi birden çok ağ noktasını taşıyan dalları içerir.trial:
deneme. bir olayı oluşturmak üzere olasılıksal bir tasarımla yapılan deney.

true color:
gerçek renk. bilgisayar ekranlarındaki yeşil, kırmızı ve mavi renklerin sekizer bitle, toplam 24 bitle gösterildiğinden elde edilen renkler.trunk :
telefon sistemlerinde, iki santral anahtarlama sistemi arasında pekçok veri ve ses kanalı taşıyan bir hat.tuner:
radyo alıcısı. audio yükselticisini içermeyen radyo ya da bir alıcı kanal ayar mekanizması.tuning:
ayarlama. bir aygıtın bir ya da daha çok sayıda parametresini ayarlayarak çınlama frekanslarından birini uyumlama. en iyi başarımı elde edebilmek için bir sistem ya da devrenin frekansa göre uyumlanması.tunneling :
özel güvenli bir ağın parçası olarak ınternet'i kullanmak. "tünel", belirli bir şirketin mesaj ve dosyalarının ınternet üstünde taşındığı belirli bir yoldur.

tutorial:
eğitim kursu. eğitim hedefli sunulan bilgi. bir programı kavramak için verilen eğitim bilgileri.twisted pair :
bükümlü çift. evde veya işyerinde bilgisayarları telefon hattına bağladığımız sıradan bakır kablo. kabloların birbirlerini manyetik olarak etkileyerek yarattıkları hat gürültüsünü azaltmak için, bir kılıf içerisine birbirine sarılarak yerleştirilirler.type:
tip. örneğin tip öznitelikleri, tip bildirimi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder