?

Bilgisayar sozlugu - u

Bilgisayar sözlüğü - u

Uart (universal asynchronous receiver/transmitter) : bir bilgisayar arabirimini kontrol etmek için seri cihazlara takılan programlanabilir yonga.uhf band:
3 ghz arasındaki frekansları içeren radyo bandı.ultrasound:
hızı, ses hızından yüksek olan.unavailable:
kullanılmayan, yararlanılmayan.

under construction:
kurulmakta olan site, yapım aşamasında. ınternet ortamında bir örün sitesinin henüz kurulmakta olduğunu gösteren deyim.underline:
altını çizmek.undo:
geri almak, iptal etmek.unformatted:
formatlanmamış. bilgi işlemde giriş ya da çıkış işlemlerinden önce hiç bir düzenlemenin yapılmaması.unicast :
ağdaki tek bir amaca gönderilen mesaj.

unicast address : tek bir ağ cihazını belirten adres.unicode:
dünyanın tüm dillerini kapsayan, karakter başına 16 bit kullanan, bu nedenle 65. 000 karakteri gösterebilen karakter kodlama sistemi.uniform:
düzgün, bir şekilli.union:
ortaklık. c programlama dilinde birden çok tip sahibi olup gelişi hoş bir anda ancak bir tipte olabilen değişken. veritabanında yapılan aramada iki arama anahtarının birlikteliği.unit:
birim, aygıt. bir işi yapacak olan alet, aygıt, sistem.

universal:
evrensel, genelgeçer.unix :
ınteraktif vakit paylaşımlı bir sistem olarak 1969'da bell laboratuvarlarında geliştirilmiş bir işletim sistemi.unpack:
açmak. bilgi işlemde verileri yoğunlaştırılmış şekilden özgün biçimlerine getirmek.unsigned:
sinyalsiz.unzip:
zip sıkıştırmasını açmak.

update:
güncelleme. bir bilgi işlem sisteminde yeni bilgiler eklemek, eski bilgileri tazelemek gibi etkinlikler; örneğin dosya güncelleme.upgrade:
meziyetini iyileştirmek, sınıf atlatmak. bilgisayar program ya da donanımını daha iyisi ve yenisiyle değiştirmek.uplink :
uydu iletişiminde downlink, uydudan yer istasyonuna veya alıcıya yapılan bağlantıdır. uplink ise yer istasyonundan uyduya yapılan bağlantıdır.upload:
yukarı yönde yükleme. gelişi hoş bir bilgi depolama yerinden, çoğunlukla şahsi bilgisayardan, genellikle daha üstün bir bilgisayar belleğine veri gönderme.uploading :
bir sistemden diğerine, büyük bir sisteme yapılan dosya transferi.

ups (uninterruptible power supply) :
kesintisiz güç kaynağı - kgk. elektrik enerjisi kesildiğinde sisteminizin en azından kısa bir müddet de olsa çalışmasını sağlayan cihaz. bundan başka sisteminizi güç dalgalanmalarına karşı da korur.url (universal resource locator) :
ınternet üstünden ulaşılabilecek bir dosyanın adresi. bu adres bir web sayfasını, bir görüntü dosyasını, cgı uygulaması veya java applet'i gibi bir yazılımı ve http tarafından desteklenen gelişi hoş bir dosyayı gösterebilir.usability:
kullanılabilirlik. bilgi işlemde kullanımı kolay ve anlaşılır olan program veya donanım.user:
kullanıcı. bir sistemin hizmetlerine gereksinen gelişi hoş biri. örneğin kullanıcı erişimi, kullanıcı kodu, kullanıcı arayüzü, kullanıcı etiketi, kullanıcı terminali.userid:
kullanıcı adı. bir bilgisayar sisteminde bir kullanıcıyı tanıtan özel karakter dizgisi.

utility :
yardımcı program. bilgisayarda, işletim sisteminin sağladıklarına ek özellikler getiren ufak yazılım.utp (unshielded twisted-pair) :
en fazla kullanılan bakır telefon kablosu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder