?

Bilgisayar sozlugu - v

Bilgisayar sözlüğü - v

V. 24 : dte ve dce arasındaki fiziksel bir katman arabirimi için ıtu-t standardı.v. 32 : 4. 8 veya 9. 6 kbps hızlarda çift yönlü veri iletişimini sağlamak için ıtu-t standardı seri hat protokolu.v. 32bis : v. 32'yi 14. 4 kbps hızına genişleten ıtu-t standardı.

v. 34 : seri bir hat protokolunu belirleyen ıtu-t standardı. v. 34, 28. 8 kbps hızını ve gelişmiş veri sıkıştırma tekniğini de içererek v. 32 standardını genişletiyor.v. 35 : bir ağ erişim cihazı ile bir paket ağı arasındaki iletişim için kullanılan senkron, fiziksel katman protokolunu tanımlayan ıtu-t standardı. v. 35 daha çok avrupa ve abd'de kullanılır, 48 kbps hız temin eder.v. 42 : v. 32 ve v. 32bis ile aynı iletişim hızı ve aynı standartları kullanır. fakat daha iyi bir kusur düzeltmeye sahiptir, o nedenle daha güvenli bir standarttır.validation:
sağlama, geçerlilik sınaması. bir ölçme aracı ya da ölçümün konusuna uygunluğunu ve her türlü dizgeli, dizgesiz yanılgıdan arınmışlığını gösterme.value:
değer. bir simgeye karşılık gelen nicelik ya da tutar. bir simgeye, parametreye, değişkene atanan değer.

var (value added reseller) :
değer katan satıcı. bilgisayar sektöründe, var olan bir ürünü alıp, ona özel bir uygulama gibi değerler katarak, değişik bir paket olarak satan kurum.variable:
değişken. değeri değişebilen ve çoğunlukla ölçülebilen bir nicelik ya da özellik. programlama dillerinde gelişi hoş bir anda tek bir tane olmak üzere değişik değerler alabilen dil nesnesi.vector:
vektör, yöney. sıralı sayı kümesi ile tanımlanan nicelik. bilgisayar grafiğinde yönlü doğru çizgi.verification:
doğrulama. bir sistem ya da bileşenin geliştirilme sürecinde belirli bir evresinin istenen şartları sağlayıp sağlamadığının saptanması.version:
versiyon. bir belge ya da program yazılımının başlangıçtaki dağıtımı ya da aradaki düzeltmeleri de içeren ara dağıtımı.

vibration:
titreşim. esnek bir maddenin ya da dalgalanan bir ortamın denge halinden ayrılıp bırakılmasıyla başlayan yinelemeli devinim.video card:
grafik kartı, video kartı. bilgisayarın ürettiği grafik ve verileri saklayan ve ekrana devamlı tazeleyerek getiren ekleme kart.video compressor:
video sıkıştırıcısı. video işaretlerini sayısal olarak sıkıştırarak iletim bant genişliği ve bellek hacmini azaltan aygıt ya da yöntem.video conferencing:
videokonferans. iki ya da daha çok nokta arasında iki yönlü konuşma ve görüntünün aktarımı ile oluşturulan iletişim oturumu.video streaming:
duraksız video aktarımı. ınternet üstündeki video dosyaların gerçek zamanda okunması.

view:
bakış. veri yönetiminde ilgili alanların, sınıfların, ilişkilerin, özelliklerin, kısımların vb. belirli bir hedefe yönelik olarak derlenmesi.viewpoint:
bakış açısı.virtual circuit :
sanal devre. iki ağ cihazı arasında güvenli bir iletişim oluşturmak için kurulan mantıksal devre. sanal devreler, frame relay ve x. 25'de kullanılırlar. atm'de sanal devreye sanal kanal denir.virtual:
sanal. görünürde gerçek gibi olup, esasında başka araçlarla yaşama geçirilen.virtual private network (vpn) :
sanal özel ağ. herkese açık olan iletişim altyapısını kullanan özel bir veri ağıdır. tünel protokolu ve çeşitli güvenlik prosedürleri ile izinsiz girişlere karşı korunur.

virus:
virüs. bir bilgisayarda sistem öz kaynaklarını boğacak biçimde belleği bozan yazılım.visibility:
görünürlük. bilgisayar grafiğinde bir öğrenin ekranda görünüp görünmeyeceğini belirleyen özellik.visual:
görsel.vlan (virtual lan) :
sanal yerel ağ. pekçok değişik ağ bölümüne dağılmış olan, ancak aynı kabloya bağlıymışlar gibi birbirleri ile iletişim kurmaları sağlanan, bir veya birkaç yerel ağ üstündeki cihazlar grubu.voice:
ses

voice over ıp (voıp) :
ıp üstünde ses. ıp (ınternet protocol) protokolunu kullanarak ses bilgisinin yayılmasını yönetme özellikleri.volume:
gürlük, kazanç. ses genliğinin seviyesi. bir nesnenin uzayda tuttuğu üç boyutlu yer.vrml (virtual reality modeling language) :
sanal gerçeklik modelleme dili. üç boyutlu görüntü dizilerini tanımlayan ve kullanıcılarının onlarla etkileşim içerisinde olmasını sağlayan bir dil.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder