?

Bilgisayar sozlugu - w

Bilgisayar sözlüğü - w

Wait condition: bekleme durumu. bir bilgisayarın hiç bir iş yapmadığı, iki işlem arasında beklemede olduğu durum.wan (wide area network):
geniş alan ağı. bir bölge ülke ya da yerküreyi kaplayabilen boyutta, bilgisayarları, uçbirimleri, ve yerel alan ağlarını bağlantılayan veri iletişim ağı.wap (wireless application protocol):
telsiz erişim protokolü. cep telefonu abonelerinin sınırlı bir kanaldan ınternet'e erişimlerini sağlayan protokol.warping:
bir nesnenin, bir yüzeyin şeklinin kalıcı şekilde bozulması.

wave:
dalga. vakit, uzam ya da her ikisinin birden fonksiyonu olan bir görüngü.web browser:
ınternet üstünde bilgi kaynaklarını aramaya elveren ve bağlantılı metin ve ortamların olanaklarını kullanan istemci programı.webmaster:
site şefi. bir örün sitesinin bakımı ve sunucunun iyi işlemesi, yeni örün belgelerinin hazırlanması gibi yükümlülükleri olan uzman.white paper :
beyaz sayfa. bir kurumun durumunu, felsefesini, ürünlerinde kullandığı teknolojileri açıklayan makale türü yazılar.wildcard character :
bir veya birkaç karakterin yerine kullanılan özel bir karakter. bu tür bir karakter olarak daha çok (*) sinyali kullanılıyor.

window: pencere. bilgisayar ekranında komutların yazıldığı ya da bilgilerin gösterildiği alan.winsock (windows socket ınterface) :
pek çok uygulamanın ınternet bağlantısını kullanmasına ve paylaşmasına izin veren bir program arayüzü.wire speed :
kablo hızı. bir iletişim teknolojisinin fiziksel bir kabloda sağladığı veri transfer hızı.wireless :
kablosuz. bir sinyali kablo yerine atmosfer ortamını kullanarak taşıyan elektromanyetik dalgalarla yapılan iletişim.wiring:
kablo bağlantıları. elektriksel bağlantıları sağlamak üzere kablo gibi iletkenlerin düzenleşimi, örneğin kablo bağlantı çizeneği, kablo bağlantı aygıtı, kablo bağlantı yazılımı.

wiring closet :
kablolama odası. bir veri veya ses ağının kablolaması için kullanılan özel tasarımlı oda.wizard:
sihirbaz, yardımcı yazılım. peş peşe gelen diyalog kutuları sayesinde kullanıcıya zor bir görevin yerine getirilmesinde yardımcı olan ve bir yazılımla tümleşik sunulan yardımcı program.word:
sözcük. bir tüm olarak değerlendirilen bit dizisi.workflow :
iş akışı. bir iş prosesinin her bir adımındaki görevler, prosedürel adımlar, lazım bilgi giriş çıkışı ve araçlardan oluşur. bir iş prosesinin analizinde ve yönetilmesindeki iş akış yaklaşımı, dokümanlara, veriye ve veritabanına odaklanan nesne yönelimli bir yaklaşımla birleştirilir. genel olarak iş akışı yönetimi, dokümanlardan çok proseslere odaklanır.workgroup :
çalışma grubu. birbiri ile veri alışverişi ve iletişim için tasarlanmış olan yerel bir ağdaki iş istasyonları ve sunucular topluluğu.

workgroup switching :
çalışma grubu anahtarlaması. ethernet ve cddı veya fddı arasında yüksek hızlı çevirici köprüleme ile ethernet ağları arasında yüksek hızlı (100 mbps) şeffaf köprüleme sağlayan anahtarlama yöntemi.workshop:
çalıştay. belirli bir uzmanlık alanında, bir problemi irdelemek üzer toplanmış kişilerin aktivitesi.workspace:
çalışma alanı. robotbilimde bir robotun iki ana hareket ekseni boyunca erişebileceği noktaların belirlediği uzay.workstation :
iş istasyonu. 1) şahsi bilgisayardan daha hızlı ve daha kapasiteli olan ve bir sefer kullanım hedeflenerek tasarlanmış olan bilgisayar. 2) zaman zaman ana bilgisayara bağlı bilgisayarlar için de kullanılır.

worm:
kurt, solucan. başlatıldıktan sonra devamlı kendini kopyalayarak bellek yiyen saldırı yazılımı.wrap-around:
sarma. bilgisayar grafiğinde ekranın bir ucundan çıkan bir nesnenin ekranın diğer ucundan girmesi.write-protect:
yazmaya karşı koruma. bir veri saklama ortamında kaza eseri verilerin kaybına yol açacak biçimde yazılmasını engelleyici düzen.www(world wide web) :
bir browser gibi istemci uygulamaları kullanılarak bağlanılan ve çeşitli servisler sunan, ınternet sunucularının oluşturduğu büyük ağ.wysıwyg (what you see is what you get) :
ne görürsen onu alırsın. program geliştiricinin bir arabirim veya doküman oluştururken neticesini bire bir görmesini sağlayan editor yazılımı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder