?

Bilissel teori

Bilişsel teori

Psikolojide bilişsel teori, davranışların açıklanmasında düşünce, beklenti, tutum, şema, prototip, temsil, atıf ve benzeri içsel süreçleri esas alan teorik bir perspektiftir. bu yaklaşımın esas anlayışına göre insanlar çevrelerinde karşılaştıkları uyaranların algılanmasında ve yorumlanmasında aktiftirler.bu başlık altında, birbirlerinden az çok değişik çeşitli model ve yaklaşımlar yer almaktadır. bunlar arasında en önemlileri geştalt teori, fenomenoloji, alan teorisi, bilgi-işlem teorisi olarak belirtilebilir.bilişsel yaklaşım, bireylerin benzer uyaranlar karşısında değişik tepkilerini anlamamızı sağlamaktadır. örneğin bir sınavdan aynı notu alan iki öğrenciden birinin hoşnut olması, diğerinin olmaması, notu veya uyaranın objektif özelliklerini dikkate alan yaklaşımlara göre anlaşılmaz bir tepki gibi görünmektedir; ancak bu olgu, sınav notunun bireyler tarafından algılanmasını ve sınavın bireyler için anlamını öne çıkaran bilişsel yaklaşım çerçevesinde rahatlıkla açıklanabilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder