?

Bilissel tutarlilik teorileri

Bilişsel tutarlılık teorileri

Bilişsel tutarlılık (cognitive consistency) teorileri, bireylerin bilgileri, inançları, duyguları ve eylemleri arasında bir tutarlılık sağlama eğiliminde oldukları sayıltısından hareket eden teorilerdir. bilişsel unsurlar (inanç, değer, tutum veya davranışın bilişsel temsilleri) arasındaki tutarlılık, hem bireyin kendisi, hem de bireyler arası davranışlar arasındaki ilişkiler için söz konusu edilmektedir.genel olarak bu teoriler tutarlılığın istenen bir durum olduğunu ve tutarsızlığın, bilişsel unsurların birinde veya diğerindeki değişimi güdülediğini varsaymaktadır. literatürde çok sayıda bilişsel tutarlılık teorisi bulunmakla birlikte, bunlar arasında en önemlileri 'denge teorisi' (balance theory; heider, 1958), 'uygunluk teorisi' (congruity theory, osgood ve tannenbaum, 1955) ve 'bilişsel çelişki teorisi' (cognitive dissonance theory; festinger, 1957) biçiminde belirtilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder