?

Biyoloji sozlugu - d

Biyoloji sözlüğü - d

Biyoloji terimleri sözlüğüd - amino asit : bakteri hücre duvarlarının polipeptidlerinde bulunmakta olan, proteinlerde bulunmayan amino asit.

dalak : omurgalı hayvanlarda lenfositlerin farklılaştığı ve alyuvarların parçalandığı, kan damarlarının bol olduğu lenfoid organlardan biri.

deaminasyon : bir molekülden amino grubunun çıkarılması işlemi.

dekstrin : çay şekeri cinsinden bir cins şeker.

delesyon : bir tip kromozom mutasyonu sonucunda dna daki bir bazın yada bazların yok olması hali.

dendrit : sinir hücresinin kısa olan uzantısı.

dentin : kollagen ve kalsiyum tuzlarından yapılmış omurgalı hayvanların dişinin içteki sert kısımı.

deoksiribonukleik asit (dna) : canlılardaki yönetici molekül.

deoksiribonukleotid : dna'nın yapıtaşı olan molekül.

deoksiriboz : c5h10o4 bileşiminde olan ve dna'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. genel adı pentoz olan monosakkarit.

deplazmoliz : plazmolize uğramış hücrenin tekrar su alarak önceki durumuna dönmesi.

dermis : hayvanlarda derinin alt tabakasına verilen ad.

difüzyon : moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi.

dihibrit : iki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad.

dikotiledon : embriyosunda iki çenek yaprağı bulunmakta olan bitki.

dimorfizm : bir türün iki değişik forma sahip olma durumu.

diploid : 2n kromozom takımı taşıyan hücre.

disakkarit : iki mol monosakkaritin dehidrasyonu neticesi meydana gelen çift şeker. maltoz, sakkaroz, laktoz gibi.

diyabet : şeker hastalığı.

doğalgaz : yer kabuğunun içerisinde metan, etan gibi çeşitli hidrokarbonlardan meydana gelen yanıcı gaz.

doku : belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğu.

dominant : baskın gen.

döllenme : yumurta ve spermin birleşmesi.

döllenme borusu : spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp.

döl yatağı : uterus. dişi üreme sisteminde, fetusu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli kas yapısında bir organdır.

duyu siniri : dış yada iç reseptör organlardan yada duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezine ileten sinirler.

düz kas : iç organların hareketini sağlayan ve istemsiz çalışan, demetler alinde, uzun, iğ şekilli, tek çekirdekli kas hücrelerinin bağ dokusu içinde meydana getirdiği kas tipi.

biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder