?

Biyoloji sozlugu - f

Biyoloji sözlüğü - f

Biyoloji terimleri sözlüğüfagositoz : hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içerisine alınmasıdır.

farinks : ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak.

fauna : belirli bir coğrafi alanda bulunmakta olan hayvan çeşitlerinin tamamı.

fenoloji : çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.

fermantasyon : bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddelerin uğradığı değişiklik.

fetüs : embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar bütün organ taslakları oluşmuş hali.

fibril : telcik. (miyofibril=kas telciği; nörofibril=sinir telciği)

fibrin : kanın pıhtılaşmasıyla meydana gelen ipliksi, ağsı yapı.

filogenetik sıflandırma : canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. doğal sınıflandırma.

filotaksis : gövde ekseni üstünde yaprakların diziliş biçimi.

filtre : akışkan olan sıvı yada gazı süzmeye yarayan gözenekli madde. akışkandaki asıltı, çamursu ya da katı maddeleri ayırmaya yarar.

fitoplankton : çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından meydana gelen, sularda yaşayan bitki topluluğu.

fizyoloji : canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı.

floem : bitkilerde organik besin taşıyan, canlı, iletken doku, soymuk borusu.

flora : belirli bir coğrafi alanda bulunmakta olan bitki çeşitlerinin tamamı.

folikül : memelilerde yumurtalıkta bulunmakta olan ve olgunlaşmış yumurtayı taşıyan kesecik.

fosfataz : bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim.

fosfodiester bağı : dna'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.

fosfoprotein : protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor ilave edilmiş hali.

fosforilasyon : atp üretimi.

fosil : milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları.

fotoreseptör : ışığı algılayabilen duyu hücresi, almaç.

fotosentez : yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla co2 ve h2o'dan besin maddelerini üretmesidir.

fruktoz : genellikle meyvelerde bulunmakta olan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.

fundus : midenin genişlemiş kısmı.

fungusit : mantarla mücadele ilaçları.

biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder