?

Biyoloji sozlugu - h

Biyoloji sözlüğü - h

Biyoloji terimleri sözlüğühabitat : bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yer.

habitus : bir bitki yada hayvanın genel görünüşü.

haploid : olgun bir üreme hücresinde bulunmakta olan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısına sahiptir. kromozom sayısının yarıya inmesi neticesi meydana gelen "n" sayıda kromozom taşıyan hücrelere haploid hücre denir.

havers kanalı : kemik dokudaki, sinir ve kan damarlarının geçtiği kanal.

heksoz : altı karbonlu monosakkarit.

helikaz : dna nın kopyalanması sırasında dna nın helik zincirini fermuar gibi açan enzim.

hemoglobin : alyuvarlarda o2 ve co2 taşıyan, demir içeren protein.

hepatit b : kan yoluyla bulaşan ve karaciğer rahatsızlıklarına yol açan bir tür virüs.

herbivor : otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad.

hermafroditizm : her iki eşeyede sahip canlı

heterojen : farklı karakterlere yada yapılara sahip olan.

heterosis : (melez gücü) melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük.

hibrit : melez

hidroliz : bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine h diğerine oh grubunun eklenmesi.

hipotalamus : ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen kısmı.

hipotonik : izotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı.

histoloji : dokuları inceleyen bilim dalı

homeostasi : bir organizmanın içerisinde yaşadığı ortamla madde alış verişi yaparak, kendi iç ortamını belli limitler arasında dengede tutması.

homojen : tüm birimleri aynı yapıdai, aynı nitelikte olan

homolog kromozom : biri anneden, diğeri babadan gelen aynı gen çiftine sahip kromozomlar.

hormon : vücudun bir kısmında oluşturulan sonrada difüzyonla yada kan dolaşımıyla diğer kısımlarındaki hücrelere taşınarak onların çalışmalarını düzenleyen özel maddeler.biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder