?

Biyoloji sozlugu - k

Biyoloji sözlüğü - k

Biyoloji terimleri sözlüğükadavra : tıp öğreniminde üstünde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu.

kafein : kahve taneleri ve çay yapraklarında bulunmakta olan, merkezi sinir sistemi üstünde uyarıcı etkisi olan, fosfodiesteraz aktivitesini engelleyen bir pürin alkaloit.

kalaza : kuş yumurtalarında vitellusu (yumurta sarısı) karşılıklı iki taraftan zara bağlayan iki sarmal banttan her biri.

kalıtım : canlının genetik şifresinin kendisinden sonra gelen nesle/yavrulara aktarılması.

kaliptra : kökün ucunu yüksük gibi saran ve koruyan doku.

kalsitonin : tiroid bezi tarafından salgılanan, kemiklerde kalsiyum depolanmasını çabuklaştıran bir hormon.

kambiyum : çift çenekli bitkilerin gövde ve kökünde yer alan ve meristem hücrelerinden meydana gelen tabaka; yeni odun ve soymuk tabakaları oluşturarak bitkinin kalınlaşmasını temin eder.

kanser : organizmada oluşan ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörlere verilen genel ad.

kapalı dolaşım : kanın kalp ve damarlardan meydana gelen kapalı bir sistem içinde dolaşmasıdır.

kapsit : virüslerin nükleik asitinin dışında bulunmakta olan, bazı virüslerde tek tip, diğerlerinde birkaç tip proteinden meydana gelen protein kılıf.

kas tonusu : iskelet kaslarının, dinlenme halindeki kasılı hali.

katalizör : kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran madde

kazein : sütte bulunmakta olan bir çeşit protein.

keratin : omurgalı hayvanların derisinin, tırnak saç, boynuz gibi yapılarında bulunmakta olan, suda çözünmeyen sert protein.

kitin : eklem bacaklı hayvanlarda dış iskeleti oluşturan proteinli polisakkarit.

kloak : kuşlar gibi omurgalı hayvanların sindirim, boşaltım ve üreme sisteminin açıldığı bölüm.

klon : genetik olarak birbirlerinin aynı olan canlılar.

klorofil : fotosentaz olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirenyeşil pigment maddesi.

kloroplast : yeşil rekli klorofil pigmentini taşıyan plastid.

kodon : özel bir amino asiti şifreleyen üç nukleotitten olşan mrna üstündeki birim.

koenzim : bir enzimi etkin hale getiren, enzimin protein olmayan organik bileşeni.

kohezyon : aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti.

kohlea : iç kulakta salyongozda bulunmakta olan yapı.

kolesistokinin : ince bağırsaktan salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon.

koloni : aralarında işbölümü yapan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları.

kolloid : parçacık büyüklüğü 1-100 mm olan madde

kondrin : kıkırdak yapı hücrelerinin salgıladıkları ara madde.

kondrosit : kıkırdak doku hücreleri.

konjugasyon : iki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri.

konsantrasyon : birim hacimde bulunmakta olan madde miktarı.

kornea : gözün ön tarafında sert tabakanın saydam kısmı.

kotiledon : çenek yaprak.

kozmik : yıldızlar arası, uzaylarla ilgili olan

kozmik madde : evreni meydana getiren madde.

kromoplast : bitkilerde sarı, kımızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastidler.

kromotin iplik : dinlenme durumundaki ökaryot hücrenin çekirdeğinde bulunmakta olan kromozomların karmaşık hali.

kromozom : prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan dna ve nükleoproteinden oluşmuş yapı.

kroner damarlar : kalbi besleyen ince atardamarlar.

krossing over : mayoz bölünmede, tetratların kromotidleri arasında karşılıklı gen alış-verişi, parça değişimi.

kök basıncı : bitki köklerinin topraktan su emme kuvveti.

ksilem : odun borusu. su ve mineral taşıyan cansız iletim borusu.

kütin : yaprak yüzeyinde su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez madde.

biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder