?

Biyoloji sozlugu - m

Biyoloji sözlüğü - m

Biyoloji terimleri sözlüğümakrofaj : kan dokusundaki monositlerden farklılaşarak meydana gelen, bağ dokusunda makrofaj, akciğerlerde alveolar makrofaj, merkezi sinir sisteminde mikroglia ve kemik dokusundaki osteoklastlarla aynı olduğu düşünülen, mikroorganizmaları fagosite edip yok eden bağ dokusu hücresi.

mantar : mikroskopik yada makroskopik olan parazit, saprfit yada simbiyoz olarak yaşayan, klorofilsiz, zehirli yada zehirsiz olan canlı yapı.

matriks : içerisinde biyolojik olayların oluştuğu cansız, sıvı ortam.

maya : ekmek mayalanmasında kullanılan canlı yada ölü, tek hücreli mantar yada bakteriler.

megaspor : bazı deniz bitkilerinin üreme bölgelerinde oluşan, büyük sporlara verilen genel ad. sporangiyum.

melez : gelişi hoş bir karakter yönünden değişik iki arı dölün çaprazlanması neticesi meydana gelen heterozigot döl.

meristem : bitkinin değişmez dokularını oluşturan farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu.

mesane : boşaltım sisteminin idrar toplanan torbası.

mezenşim : embriyonun gastrula safhasında aktoderm ve endoderm arasında oluşan hücre yığını.

mezofil : yaprağın üst ve alt epidermisi arasında kalan kısmı.

metabolizma : canlı organizmanın hücreleri içerisinde oluşan ve enzimlerle kontrol edilen olayların hepsi. metabolizma ile enerji üretimi ve madde yapımı gerçekleştirilir. atp üretimi ve protein bireşimi iki önemli metabolik reaksiyondur.

metagenez : döl değişimi.

mezoderm : embriyo gelişimi sırasında oluşan orta tabaka.

mezozom : bakterinin üremesi sırasında bakteri zarından kıvrımlar yaparak oluşan mitokondri benzeri yapı.

mikron (m ) : milimetrenin binde biri (1m =1/1000 mm)

mikrosapor : bazı deniz bitkilerinde erkek üreme bölgeleri tarafından üretilen ufak eşey hücreleri.mikrospor.

mikrovillus : silindirik yada kübik epitel (örtü) hücrelerinin üst yüzeylerinde emme yüzeyini genişletmek için hücrenin sitoplazmasından dışarı doğru yaptığı uzantılardır.

mitoz : bir hücreden aynı özellikte iki yeni hücre oluşturan hücre bölünmesi.

miyelin : bazı nöronların aksonlarının dışını saran, uyartı iletimini çabuklaştıran yağlı madde(kılıf)

miyokard : kalp kası

miyozin : kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın iplikler.

modifikasyon : çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde oluşan farklılıklar.

monera : sistematikte bakteri ve mavi-yeşil alglerin toplandığı alem. bu alemin içerisindeki canlılarda zarla çevrilmiş çekirdek ve organeller bulunmaz.

monohibrit : tek karakter bakımından melez.

monokotiledon : embriyolarında tek çenek yaprağına sahip bitki.

monomer : büyük moleküllerin hidrolizi neticesi meydana gelen en ufak yapı birimi.

monoploid : (haploid) tek (n) sayıda kromozoma sahip hücre.

mukoza : sindirim borusu, soluk borusu gibi iç organların iç yüzeyini örten ve mukus sıvısı salgılayan ince tabaka.

mukus : mukozada yer alanmukus hücreleri tarafından salgılanan kaygan, sümüksü koruyucu sıvı.

mutant : dna sında değişiklik (mutasyon) meydana gelmiş olan canlı.

mutasyon : canlılarda çevre şartlarıyla oluşan ve kalıtsal olan farklılıklar.

mutualizm : iki canlının birbirinden faydalanarak birlikte yaşamaları.biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder