?

Biyoloji sozlugu - o

Biyoloji sözlüğü - o

Biyoloji terimleri sözlüğüobje : nesne

oksidasyon : (yükseltgenme) elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime.

oksin : bitkide büyüme, gelişme hormonu.

oksotrof : ana ve babanın genlerinde bulunmasına rağmen kendi büyümesi için lazım molekülü sentezleyemeyen mutant mikroorganizma.

omurilik : omurga içinden geçen sinirsel doku.

oogami : genellikle büyük sabit dişi gamet ile ufak ve hareketli erkek gametin birleşmesi.

oogenez : yumurtanın meydana gelmesi olayı.

oosfer : yumurta hücresi, dişi gamet.

oosit : dişi eşey organında eşey hücrelerinin oluşması sırasında oogonyumdan değişen ve iki mayoz bölünmesi geçirecek olan hücre.

oospor : oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kalın duvarlı zigot.

operatör gen : bakteri yada virüs genomunda repressör (baskılayıcı) proteini bağlayan ve yanındaki genin transkripsiyonunu kontrol eden gen.

organel : hücre içerisinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. çekirdek, mitokondri, kloroplastlar gibi.

organik madde : doğal olarak bulunmayıp canlı organizmalar tarafından senezlenen maddeler.

organogenez : embriyo tabakalarından organların meydana gelmesi.

osein : kemik dokunun ara maddesi.

osteosit : kemik dokuyu oluşturan kemik hücreleri.

otolit : kulak taşı.

osmoz : suyun yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru, yarı geçirgen zardan geçmesi.

ototrof : kendi besinini kendi yapabilen canlılar.

ovaryum : yumurtalık, yumurtaların meydana geldiği yer.

biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder