?

Biyoloji sozlugu - p

Biyoloji sözlüğü - p

Biyoloji terimleri sözlüğüpaleontoloji : fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları ile ilgili fikir yürüten bilim dalı.

pankreas : genel olarak midenin sol yanısıra yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez.

parankima : bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran esas doku.

parasempatik : organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sisteminin bölümü.

partenogenez : yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesi.

paratroit hormon : paratroit bezinden salgılanan, kalsiyumun bağırsaktan emilimini, böbreklerden atılmasını, kemiklerden serbest hale geçirilmesini ve hücreler arasındaki kalsiyum iyon konsantrasyonunu kontrol eden hormon.

patojen : hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde.

patoloji : hastalık bilimi, hastalığın nedenlerini araştıran uzmanlık dalı.

pektin : bilhassa bitki hücrelerinin orta lamelinde bulunmakta olan büyük moleküllü, karbonhidrat karışımı maddeler.

penisilin : " penicillium notatum " isimli bir mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik.

pepsin : mide öz suyunda bulunmakta olan ve proteinleri sindiren enzim.

pepton : proteinlerin mide öz suyunda sindirime uğramış son hali.

periderm : ağacın kabuk kısmı.pekçok gövde ve köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan doku.

perikarp : kalbin en dış örtüsüne verilen ad.

periost : kemik zarı. kemiklerin dışında bulunmakta olan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar.

peristaltik : sindirim sistemi gibi bazı organların çeperlerinde görülen ritmik ve güçlü kasılıp gevşeme hareketleri. bu ritmik kasılma dalgaları organ içerisindeki maddeyi hareket ettirmeye yardımcı olur.

periton : karındaki organları saran iki katlı karın zarı.

pestisit : tarım bitkilerine zarar veren hayvansal

ph : bir sıvının asit veya bazlık derecesini belirten değer.

pigment : hücrelere özgü renk veren madde.

pinositoz : hücre zarından direkt geçemeyecek kadar büyük moleküllü sıvı maddelerin hücreye alınması.

pistil : çiçeklerdeki dişi organ.

plasenta : çoğu memelide embriyonun besin ve gaz alış-verişini sağlayan yapı.

plastid : bitki hücrelerinde renk veren taneciklerin genel adı.

plazmid : bakteri stoplazmalarında bulunmakta olan ve kromozom gibi davranan dna'lar.

pleura : akciğerleri saran iki katlı zar. akciğer dış zarı.

polen : çiçek tozu.

polipeptid : protein molekülünün yapısında bulunmakta olan amino asit zincirlerinin bir parçası.

polisaj : makine sanayiinde parlatmak.

populasyon : belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk.

por : gözenek, ufak delik.

prokaryot hücre : zarla çevrilmiş özel organelleri ve gerçek çekirdeği olmayan hücreler. bakteriler ve mavi-yeşil algleri içerisine alan monera alemindeki canlılar.

protein : yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran esas moleküllerdir. amino asitlerin peptid bağlarıyla birleşmesinden oluşur.

proteoliz : proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi.

protoplazma : hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen ad.

protozoon : tek hücreli canlılara genel olarak verilen ad (örneğin algler, mantarlar, bakteriler vs.)

pseudopod : bazı tek hücrelilerin hareket etmek veya besin almak amacıyla sitoplazmasının dışarıya doğru oluşturduğu uzantılardır.

puplaşma : bazı böceklerin larva evrelerinin sonunda beslenmesiz ve sabit belli bir zaman devresine girerek ergin organizmaları meydana getirmesi olayı.biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder