?

Biyoloji sozlugu - r

Biyoloji sözlüğü - r

Biyoloji terimleri sözlüğüradyobiyoloji : radyasonun canlılar üstüne nasıl etki ettiğini inceleyen bilim dalı.

radyoekoloji : radyason ve ekolojik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı.

refleks : bir uyartıya verilen ani cevap.alınan uyartı sonucunda oluşan impulsa, beyne iletilmeksizin verilen cevap.

reçine : çam, elma, erik gibi bazı odunlu bitkilerin salgıladıkları katı yada yarı akışkan, yarı saydam, suda çözünmeyen salgı maddeleri.

refleks yayı : duyu, ara ve motor nörondan meydana gelen en basit mekanizma.

rekombinant dna : değişik biyolojik kaynaklardan elde edilen dna moleküllerinin birleşmesinden meydana gelen yapı.

rekombinasyon : mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak biçimde bir araya gelmesi.

rektum : kalın bağırsağın anüsle sonlanan düz kısmı.

rejenerasyon : canlılarda görülen, yaraların ve yıpranmış organların tazelenmesi olayı.

replikasyon : dna'nın kendini eşlemesi.

replikon : dna molekülünde bir kopyalama kökeni kapsayan ve peş peşe kopyalanan nükleotit dizilerinden meydana gelen uzunluk.

reseptör : çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunmakta olan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları. almaç

resesif gen : etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen.

restriksiyon enzimi : dna'yı parçalamaya, kesmeye yarayan enzimler.

retina : gözün ağ tabakası.

ribozim : ortamda gelişi hoş bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği belirten saf rna.

rna polimeraz : dna dan rna sentezini gerçekleştiren enzim.

rodopsin : göz organında bulunmakta olan ve fotonun öncelikle çarptığı bir çeşit protein.

biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder