?

Biyoloji sozlugu - s

Biyoloji sözlüğü - s

Biyoloji terimleri sözlüğüsafra tuzları : safra kesesinden ince bağırsağa salgılanan ve yağların misellere (küçük partiküller) dönüşümünü sağlayan biyokimyasal maddeler.

sarkolemma : kas telini saran zar.

sedimentasyon : çökelme.

segmentasyon : bir vücut yada yapının benzer parçalara bölünmesi, zigotun geçirdiği bölünme evreleri.

sekretin : on iki parmak bağırsağının salgıladığı hormon.

seleksiyon : seçilim, ayıklama.

selüloz : üç bin ya da daha fazla glikozun birleşmesi ile meydana gelen bitki hücrelerinin esas yapı taşı olan polisakkarit.

sentromer : kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısım.

sentriyol : hücre bölüneceği zaman kutuplara göç eden, iğ ipliklerinin yapımında rol oynayan organellerdir.

serebral : beyin organıyla ilgili yapı.beyine bağlı.

serum : kanın, pıhtılaşmasından sonra hücrelerinden ayrılmış, açık sarı renkli sıvı kısmı.

sesil : bir organizmanın sap, gövde ve pedisel gibi yapıları olmaksızın direkt bir yere oturması (örneğin deniz tabanına oturması).

sessiz mutasyon : meydana geldiği gen üstünde, daha sonra bugen tarafından üretilecek proteinin fonksiyonunu değiştirmeyen mutasyonlardır (etkisiz mutasyon).

sıcak kanlı canlılar : vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişmeyen ve hep aynı kalan canlılar.(sabit sıcaklıklı canlılar)

sil : bazı tek hücrelilerde hareti sağlayan, yine bazı organizmaların akciğer borularında senkronize hareket ederek toz vb. partikülleri akciğerden uzaklaştıran kamçı benzeri yapı.

sinaps : iki nöronun veya nöronla başka bir hücrenin bağlandığı yer.

sinüs : organların yada dokuların arasındaki boşluk yada her hangi bir açıklık.

sitoloji : hücreyi inceleyen bilim dalı.

soğuk kanlı canlılar : vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişen (balık, kurbağa, sürüngen) hayvanlar.(değişken sıcaklıklı hayvanlar; polikilotherm)

sölom : hayvanlarda bir epitel (sölom epiteli) ile astarlanmış olan vücut boşluğuna verilen ad.

sperm : erkek üreme hücresi.

spirillum : sipiral biçimindeki bakteri

spor : eşeysiz üreyen türlerde, ufak ve dayanıklı olan üreme hücresi.

sporozoit : sporluların sporlarından türeyen ve yetişkin hücreyi veren, çekirdekli ufak stoplazma parçası.

stamen : çiçekte erkek organ.

stigma : trake solunumu yapan böceklerde, trake açıklığı yada öglenada ışığa hassas göz noktası. çiçekteki dişi organın üstü.

stoma : yaprağın alt ve üst yüzeyinde bulunmakta olan, gaz alış verişini sağlayan delik.

süberin : mantar özü.

süksesyon : bir bölgede yaşayan çeşitli çeşitlerin belirli bir zaman içerisinde birbirini izleyerek ortaya çıkmaları; ekolojik süksesyon.

süspansiyon : asıltı. bir akışkan içerisinde yüzen sıvı parçacıkların oluşturduğu sistem.

biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder