?

Biyoloji sozlugu - t

Biyoloji sözlüğü - t

Biyoloji terimleri sözlüğütakım : canlıların sınıflandırılmasında kullanılan, familya ve sınıf arasındak bulunmakta olan, yakın benzerlik belirten organizmaların meydana getirdiği taksonomik birlik. ordo.

taksi : tek hücrelilerin yer değiştirme hareketi.

taksonomi : canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.

terminatör gen : rna polimerazın transkripsiyonu durdurmasına neden olan dna dizisi.

tek çenekli bitki : embriyolarında bir çenek yaprağı bulunduran bitki.

termofil : yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen mikroorganizmalara verilen genel ad (termofil = ısıyı seven).

tetrat : mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromotitli yapı.

timin : dna yapısına katılan fakat rna yapısına katılmayan bir primidin bazı.

timpanum : orta kulağı oluşturan davul biçimindeki boşluk.aynı zamanda böceklerin işitme organı, timpanal organ.

topoğrafik : bir yerin görünümüne, engebelerine ilişkin.

trake : bitkilerin odun kısmındaki su taşıyan kılcal borular. bölmesiz geniş odun boruları. böceklerde solunum organı.

trakeit : bölmeli ve dar olan odun boruları. böceklerdeki solunum organının kılcal boruları.

transgenik canlı : rekombinant dna teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği canlı.

transdüksiyon : bir mikroorganizmadan bir diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.

transkripsiyon : (yazılma) dna ipliklerinin birinden genetik bilgilerin yeni sentezlenen mrna'ya aktarımı.

translasyon : (okuma) mrna'nın sentezlendikten sonra stoplazmadaki ribozoma bağlanıp amino asitleri trna'lar yardımıyla sıraya koyması.

trna : protein bireşimi sırasında (translasyon) amino asitleri ribozoma taşıyan özel bir rna çeşidi.

tubul : hücre içinde veya doku içindeki tüpsü yapılara verilen genel ad.

turgor : bir bitki hücresinin osmozla su alıp şişmesi ve hücre çeperinin gergin hale gelmesi.

tümör (villus) : ince bağırsağın iç yüzeyindeki, sindirilmiş besinleri emip kana karıştıran parmaksı uzantılar.

biyolojik terimler sözlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder