?

Bobrek kanserleri

Böbrek kanserleri

Erken saptanabilen böbrek kanserlerinde cerrahi ile tam tedavi sağlama şansı olabildiğince yüksek. dolayısıyla hastalığın belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak büyük önem taşıyor.

böbreklerden köken alan pekçok kanser tipi bulunur. ancak erişkinlerde en sık görülen tür olan böbrek hücreli kanser tipi esas alınarak bilgi vereceğiz. bu kanser tipi böbreğin kanı filtre eden ve idrarı oluşturan dokularından kaynaklanmaktadırbelirtileri neler ?

böbrek kanserleri erken dönemlerinde sıklıkla gelişi hoş bir belirti veya şikayet oluşturmaz. böbrek kanserinin büyümesi ile birlikte bazı belirtiler ortaya çıkabilir. bunlar;

idrarda kan varlığı, gözle görülebilen kanama veya yalnızca idrar tahlilinde görülebilen mikroskobik kanama biçiminde olabilir.

böbrek bölgesinde muayenede ele gelen kitle

iştahsızlık

kilo kaybı

tekrarlayan ateş

sürekli olabilen yan ağrısı

genel halsizlik ve kendini kötü hissetmetansiyon yükselmesi, kan değerlerinde normalin altına inme (kansızlık) de böbrek kanserlerinde görülebilir.yukarda bahsedilen belirtiler böbrek kanseri dışındaki hastalıklarda da gözlenebilir. bu belirtileri olan kişiler doğru teşhis ve tedavi için en kısa zamanda bir üroloji uzmanına başvurmalıdır.ancak unutulmamalıdır ki erken dönem böbrek kanserlerinde hiçbir belirti olmayabilir. dolayısıyla hekime başvurmak için yukarda bahsi geçen belirtilerin ortaya çıkması beklenmemelidir. zira erken dönemde yakalanan böbrek kanserlerinin tedavi başarısı ve buna paralel olarak da tedavi sonrası yaşam müddeti çok daha yüz güldürücü olur.tanı nasıl konulmaktadır ?

doktorunuz ile görüşmenizde genel sağlık durumunuz ile ilgili sorular sorulacak, takiben fizik inceleme yapılacaktır. peşinden, genel sağlık durumunuzu değerlendirmek amacıyla sizden kan ve idrar örnekleri alınacaktır. böbrek ve çevre organların değerlendirilmesi amacıyla da çeşitli radyolojik tetkiklerden faydalanılmaktadır. bunlar arasında ultrasonografi, ivp, bilgisayarlı tomografi, mrı vb. tetkikler yer alır.bir kez böbrek kanseri ön tanısı konulduktan sonra hastalığın yayılım derecesini anlamak amacıyla doktorunuz ek tetkikler isteyebilir.böbrek kanserlerinde tedavi

böbrek kanserlerinde birinci basamak tedavi cerrahi yöntemle mevcut kanserli dokunun tamamen çıkarılmasıdır. ancak unutulmamalıdır ki cerrahi ile tam tedavinin sağlanabilmesinde kanserin derecesi ve evresi çok mühimdir. erken saptanabilen

böbrek kanserlerinde cerrahi ile tam tedavi sağlama şansı olabildiğince yüksektir.ameliyattan sonra hastalığın derecesine göre gerekirse immünoterapi denilen ek bir tedavi yöntemine başvurulabilir.kemik tutulumu olan hastalarda bölgesel ışın tedavisinden de (radyoterapi) aydalanılır.kemoterapi ise yalnızca çocukluk çağında görülebilen wilm s tümöründe kullanılır, erişkinlerde görülen böbrek hücreli kanserlerde pek etkili olmaz.akılda tutulması gereken önemli bir nokta da böbrek kanserlerinde cerrahi tedavi sonrası uzun yıllar boyunca tertipli takiplerin hastalığın kontrolü açısından önemli olduğudur.ayrıca, hastalığın ortaya çıkışındaki en önemli risk etkenlerinden birisi olan sigara içme alışkanlığının da kesinlikle terk edilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder