?

Bobrek tasi kirma tedavisi

Böbrek taşı kırma tedavisi

Vücut dışından taş kırma tedavisi: (eswl - extracorporeal shock wave lithotripsy)

ilk defa 1980 yılında almanya'da klinik uygulaması yapılan bu yöntem günümüzde de taş tedavisinde ağrısız, cerrahi müdahale riski olmaksızın yaygın olarak kullanılan en modern taş tedavi şeklidir.

vücut dışındaki bir kaynaktan elde edilen yüksek frekanslı ses dalgalarının (şok dalgaları) taşa odaklanarak taşın parçalanması esasına dayanır. cihazlar şok dalgası elde ediliş biçimine göre (piezo-elektrik, spark gap, elektromanyetik) veya taşın görüntülenme biçimine göre (ultrasonografi, röntgen) değişiklikler gösterebilir.

taşa odaklanan şok dalgaları yüzeyde erozyon, taşın içerisinde taşa ilişkin yapısal elemanları birbirlerinden ayıran gerilim dalgası oluştururlar ve böylece taş parçalanır.

başlangıçta tüm vücudun su içerisine girdiği bir havuzda uygulanan, kulakların sesten korunması için kulaklıkların kullanıldığı, çoğunlukla hastaya anestezi uygulanmasını gerektiren bu yöntem günümüzde çok gelişmiştir. şok dalgaları vücuda disk biçiminde bir araçla veya yalnızca hastanın taşının bulunduğu bölgenin su içerisine girdiği ufak bir havuz aracılığı ile iletilir. kulakların korunmasına gerek duyulmaz. anestezi uygulaması ise çok nadiren gerekir. bazı gelişmiş taş kırma cihazları ise çocuk - bebek hastalarda bile güvenle kullanılabilmektedir. günümüzde bu yöntemin kullanılması ile taş nedeniyle yapılan ameliyatlar % 90 - 95 azalmıştır.

eswl yöntemi ile, taş kırma cihazları arasında değişiklikler olmakla birlikte böbrek, mesane veya idrar yollarının gelişi güzel bir yerinde bulunmakta olan taşlar kırılabilmektedir. bu yöntem 3 cm den büyük taşlarda tedavi müddetinin uzaması, oluşabilecek komplikasyon riskinin artması nedeniyle ilk seçilecek tedavi yöntemi olarak tercih edilmez. eswl yönteminde rastlanabilecek komplikasyonlar (istenmeyen etkiler) aşağıda değerlendirilmiştir.

böbrek etrafında kanama alanı (perirenal hematom): görülen en ciddi komplikasyondur. ufak kodaklı cihazlarda % 0,6 oranında, büyük odaklı cihazlarda % 2-4 oranında rastlanır.

hipertansiyonlu hastalarda daha sık görülür. genellikle gelişi güzel bir tedavi gerektirmez, eswl tedavisine kanama alanı tamamen geçinceye kadar ara vermek gerekmektedir. nadiren kanama böbrek etrafında sınırlı kalmaz ve genişlemeye devam eder, bu gibi durumlarda açık ameliyat gerekebilir.

radyasyona maruz kalma: taşı ultrasonografi ile görüntüleyen cihazlarda rastlanmaz.

böbrek ve etrafında şok dalgası nedeniyle zedelenme ve doku sertleşmesi (fibrozis): büyük odaklı cihazlarda, sık ve uzun süreli tedavilerde daha çok rastlanır.

kırık taş parçalarının idrar yolunu tıkaması (üreter obstrüksiyonu): kırılan taş parçaları idrar yolunda tıkanıklığa sebep olabilir. zaman zaman önde büyükçe bir taş parçası ve arkasında irili ufaklı kumlar birikebilir. (taş yolu) büyük taşlarda daha sık görülen bu durum öndeki büyükçe parçanın kırılması ile tedavi edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder