?

Botulism

Botulism

Klinik bulgular: nöromüsküler blokaja bağlı meydana gelen nörolojik bulgulardan ibarettir. ılk tipik belirtiler kafa çiftleriyle (3,4 veya 6 en sık tutulan sinirlerdir) ilgilidir;

- bulanık görme, fotofobi, pitozis, midriyazis, ağız kuruluğu, ses kısıklığı, disarti, yutma güçlüğü, bulantı, kusma.

- daha sonra ekstremitelerde simetrik parezi ve paraliziler, konstipasyon, idrar retansiyonu, ileus görülür.

- hastaların bilinci yerindedir. başlarını tutamazlar. ateş yoktur. ağız mukozası hiperemik, dil kurudur. deri tendon refleksleri normal, simetrik olarak azalmış veya alınmayabilir. patolojik refleksler ve pupil reaksiyonu alınmaz. duyu kaybı yoktur. bos normaldir.

- ağır vakalar, solunum kasları felciyle kaybedilir.

etyoloji: hastalık, c. botilinum' un (anaerop, sporlu) eksotoksini ile oluşur. en fazla ev konserveleri, nadiren de havası alınmış gıdalar nedendir. yiyeceğin 100 & deg; c' de 10 dk. kaynatılması toksini nötralize eder.

tanı: 12-36 saatlik inkübasyon müddeti içerisinde ev konservesi yeme hikayesi ve aynı gıdayı yiyen başkalarında da benzer belirtilerin olması ve aşağıdaki 5 bulgunun varlığı botulism tanısı koydurur.

1. sebebi açıklanamayan postural hipotansiyon

2. dilate, refleksisiz pupiller

3. progressif solunum zayıflığına eşlik eden dessendan paralizi

4. mukozalarda kuruluk

5. ateş bulunmayışı

ayırıcı tanı: atropin ve bazı bitki zehirlenmeleri; dilate pupil ve ağız kuruluğuna hallüsinasyonlar ve sss eksitasyon bulguları eşlik eder. guillain- barr & eacute; sendromunda, kas zayıflığı periferden başlar, assendadır, kafa çiftleri son dönemde tutulur. bos' ta protein artmıştır. myasthenia gravis' li hastalar edrophonium (tensilon)' a çok daha iyi cevap verir. poliomyelit; ateşlidir, ekstemite tutulumu asimetriktir.

tedavi: botilism şüphesi olan hastaya süratle aşağıdaki işlemler uygulanır.

- trivalan (abe) botulism antitoksik serumu (hıfzıssıha ens' ten temin edilebilir, tel: 312-4355680); heterolog immun globulindir. alerji kontrolü yapıldıktan sonra (varsa desensitizasyon yap; bir flakon ım, bir flakon ıv (prospektüste müsaade edilmiyorsa) 2-4 saatte bir semptomlar düzelene kadar verilir.

-şüpheli gıdayı yiyen semptomsuz kişilere profilaktik olarak serum önerilmez (%20 oranında hipersensitivite riski vardır. )

- hasta yoğun bakımda izlenir. suni solunum ve trakeostomi için hazır olunmalıdır. ıyi destek tedaviyle ağır vakalar bile kurtarılabilir.

- ileus varsa, nazogastrik aspirasyon ve parenteral beslenme yapılır. ileus yoksa, mide yıkanır müshil veya lavman yapılarak gıs' te kalmış olan toksin uzaklaştırılır.

laboratuar: tanıda pratik değeri yoktur. rutin tetkikler fikir vermez. dışkı, muhtevası ve şüpheli gıdadan toksin tayini ve aneorob kültür yapılır. hayvan deneyi yapmak daha kolaydır. emg, rutin olmasada tanıda kullanılabilir.

- bildirimi zorunludur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder