?

Bronsiolit

Bronşiolit

Tanım:

bronşiollerin (küçük hava yollarının) inflamasyonudur(iltihaplanmasıdır). yaşamın ilk iki yılında görülen akut (ani gelişen) bir alt solunum yolu infeksiyonudur.

klinik bulgular: akut başlangıçlı wheezing( hırıltılı solunum) la karekterize olup, çoğunlukla öksürük, burun akıntısı, takipne(sık nefes alıp verme) ve solunum sıkıntısı ile karekterizedir. genelde üst solunum yoluna ilişkin bulgular ve ateşten 2-3 gün sonra öksürük, solunum hızında artış görülür. anoreksi(iştahsızlık ve aşırı zayıflama), huzursuzluk, letarji(uykuya meyil) eşlik edebilir. hastalığın ilerlemesiyle takipne, taşıkardi(nabız hızında artma) belirgin hale gelir. gögüs duvarında çekilmeler, burun kanatlarının solunuma katılması, görülür. siyanoz (deride morarma) daha nadirdir, bu dönemde ateş olmayabilir. dinleme bulguları saatler içerisinde degişebilir. wheezing, beraberinde raller(anormal akciğer sesleri) duyulabilir. dispnenin(nefes darlığı) artışıyla akciger seslerinde azalma olur ve ilerleyici bir obstrüksiyon (tıkanma)göstergesidir. dehidratasyon (susuz kalma) sıklıkla eşlik eder. otitis media(orta kulak iltihabı), konjunktivit (konjonktiva iltihabı) ve zaman zaman diyare(ishal) eşlik eden semptomlar (belirtiler) olabilir. akut dönem 3-7 gün içerisinde sona erer. iyileşmeden sonra ilk iki yılda tekrarlamalar olabilir, gitgide şiddeti azalır.

etiyoloji(etkenler): respiratory syncytial virus majör(ana) patojendir(enfeksiyon sebebi), ikinci sıklıkta parainfluenza viruslar yer alır. adenovirus, rhinovirus ve nadiren mycoplasma pneumoniae ve enteroviruslar da etken olabilir.

epidemiyoloji : mevsimsel bir özellik gösterir. olguların çogu kış-bahar aylarında görülür. parainfluenza virusları ilkbahar ve sonbaharda daha sık hastalık sebebidir. en çok 2-10 aylık bebeklerde görülür.

tanı: öykü, klinik bulgular ile konur. akciger grafisi çogu olgularda tanı ve tedavi için lazım değildir. ayırıcı tanı açısından önem kazanabilir. diyaframda depresyon(diyafram kasının çökmesi), kostafrenik (diafram ve kaburga arasındaki açı)açıda azalma, bronkovasküler(bronş damar yapısı) görünümde artış olabilir ve klinikle korelasyon göstermez. virusun kültürü, doğrudan antijen testleri yararlı olmakla birlikte rutin kullanımı gerekmez.

ayırıcı tanı: astma, gastrik reflü(mide muhtevasının geriye kaçması), aspirasyon, yabancı cisim, retrofaringeal (yutak arkası abseleri) apse, adenoid vejetasyon(burun etleri), kistik fibrozis, konjestif kalp yetmezliği.

tedavi: hastaneye yatırılan çocuklarda oksijenizasyonun sağlanması, destekleyici tedavi, bronkodilatör(bronşgenişletici) tedavisi. antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. hastaneye yatırılan ciddi ağır seyirli, altta kardiyopulmoner (kalpdamar sistemi) hastalığı olan olgular ve prematürelerde(erken doğmuş bebeklerde) 2-5 gün kadar ribavirin(bir antivirüs ilacı) aerosol tedavisi tatbik edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder