?

Bulimiya nervoza

Bulimiya nervoza

Bu rahatsızlık aşırı yemek yeme nöbetleri, kilo alma ve bir yandan da kilo almayı durdurma çabaları ile belirlidir. kişi, aşırı yeme nöbetleri sırasında bütün çabalarına ve korkularına karşın yeme tutkusunu durduramaz. kilo almayı önlemek için yediklerini kusar, iştah kesici, idrar söktürücü, sürgün yapıcı ilaçlar kullanır.

anoreksiya nervoza' da olduğu gibi bulimiya hastaları için de kilo alımının yarattığı kaygı yüksektir ve kişinin vücudunu algılamasında bozulmalar vardır, bu kişiler normal ağırlıkta olsalar dahi kendilerinin kilolu olduklarına inanabilirler.

bulimia nervosa tanısı konması için kişinin tıkınırcasına yemek yeme ve ideal olmayan telafi davranışlarını en az 3 ay müddet ile en az haftada 2 kez tekrarlamış olması gerekir.

bulimia nervosa' yı iki alt tipe vardır: çıkartma olan ve çıkartma olmayan tip. çıkartma olmayan tipte oruç tutma, aşırı egzersiz yapma veya laksatiflerin kullanımı görülür.

ayırıcı tanı :

anoreksiya nervozanın bulimik türünde de aşırı yeme ve kilo alma nöbetleri olabilir, fakat esas patoloji yemeyi depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, fobik bozukluk, panik bozukluk sıklıkla birlikte görülebilir. ailelerinde de bu bozukluklar daha sık görülür.

- çocukluklarında cinsel saldırıya uğramış olma ve aile içi sorunların çokluğu dikkati çeker.

- kişiler, anne ve babalarını "uzak ve reddedici" olarak tanımlarlar. yeme nöbetlerinin anne ile bütünleşmeyi temsil ettiği, ancak sonrasında anneden ayrışma ve bireyselleşme çabasının dışa atım, kusma davranışları olarak kendini gösterdiği düşünülmektedir.

tedavi :

bulimiya hastaları anoreksiya' da olduğu gibi yardımı reddetmezler, hatta yardım ararlar. bulimiya nervozalılar genelde ayakta tedavi edilebilirler. genelde antidepresan ilaçlarla tedavi uygulanır. ama yalnızca ilaç tedavisi yeterli olmaz. kesinlikle bilişsel-davranışçı psikoterapi de uygulanmalıdır. ilaç ve psikoterapi ile bu belirtiler durdurulabilse bile hastaların çoğunluğunda depreşmeler olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder