?

Calisana psikolojik destek

Çalışana psikolojik destek

Çizgi ötesi performansı yakalayın.

çalışanın potansiyelini harekete geçirmenin, kurumların çizgi ötesi performansı yakalamalarının esas öğesi olduğunun bilinci ile problemleri irdeler ve çözümler üretiriz.

varlık nedenimiz, çalışanların zihinsel/duygusal/fiziksel sağlıklarını; iş performansı seviyelerini, kuruma ve işe olan uyumlarını, şahsi gelişimlerini ve kurumsal verimliliği en üst seviyeye çıkartma hedeflerini gözardı etmeden, bilimsel ve tatbik edilebilir çözüm yolları sunarak, bugünün sorununu bugün çözme anlayışı ile en yüksek düzeye yükseltmektir.

farkımız, memory center-çalışana psikolojik destek merkezi, türkiye' de çalışana psikolojik destek yazılımı sağlayıcılarının ilkidir.

merkezimiz bünyesindeki danışmanlarımız her kurumun kendine özgü felsefesi, kültürü, değerleri, kuralları, hedefleri ve vizyonu ile eşsiz bir varlık olduğu noktasından hareket ederek size en harika hizmeti verebilmek için ihtiyaçlarınız ve hedefleriniz ile özdeşleşir ve bu doğrultuda lazım yöntemleri belirleyerek uygulamaya geçerler. bu doğrultuda hizmet veren danışmanlarımız:

- yaşanan sorunların gerçek kaynağını belirlemek

- gereksinim duyulan duygusal/düşünsel/davranışsal/çevresel değişimi irdelemek

- kendilerine özgü problemlerini çözmelerinde çalışanlarınıza destek sağlamak

- bütünsel ve gerçekçi çözümler üretmek

için lazım olan en üst seviyede eğitim, beceri ve tecrübeye sahip işletme, davranış bilimleri ve zihin sağlığı alanlarında uzmanlaşmış profesyonellerdir.

kurumlar, bireylerden meydana gelen ve bireysel değişikliklerin dikkate alınmasını hak eden karmaşık yapılardır ve bu gerçek temelinde değerlendirilmelidirler.

çpd yazılımı nedir ?

çalışana psikolojik destek (çpd) yazılımı, kurumlarda her seviyeden çalışan ve onların aile üyeleri için eğitim, bilgilendirme, danışmanlık ve gizlilik esasına dayalı psikoterapi hizmetleri sunar. bu hizmetler, işletmeyi negatif etkileyebilecek olan ve geniş bir kapsamdan meydana gelen şahsi, ailevi ve iş hakkında problemler ile baş etmelerinde kurumların ihtiyaç duyduğu kurumsal, yönetsel ve bireysel psikolojik yardım ve takviyesi kapsar.

birçok problem, erken müdahale edildiğinde, başarı gösteren ve aktif biçimde çözüme kavuşabilmektedir. çalışana psikolojik destek yazılımının esas hedefi, sorunlar kriz noktasına gelip çalışanların sağlığını, aile yaşamını, iş performansını ve nihayetinde işletme performansını negatif yönde etkilemeden önce kurumlara destek sağlamaktır. diğer taraftan, vaktinde büyümesinin önüne geçilememiş olan sorunların giderilmesi doğrultusunda yapılan müdahaleler vasıtasıyla kurumlar, iyileştirici ve düzenleyici hizmetlerden yararlanmakta ve en kısa müddet içerisinde çalışanların optimum performans seviyelerine ulaşmalarına tanık olmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder