?

Cinsel sapmalar

Cinsel sapmalar

Eskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında bazen sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü negatiflik, kötülük ve hemen hemen katiller için bile kullanılıyor.

sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. halbuki her insan içerisinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz ?

yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de bütün canlıların iki esas içgüdüsüdür. bu içgüdülerimiz, yaşamımızın öteki dinamiklerini ve enerjilerini de harekete geçirir, onları yönlendirir. bu öylesine kuvvetli bir enerji dinamosudur ki, hiçbir canlı bundan kendini soyutlayamaz. öteki canlılara uygulanan kuralların çoğu, insan için de geçerlidir. insan toplumsal bir örgütlenme içerisinde, akıl üstünlüğü olan, biyolojik bir varlıktır. bu tanımlamama göre, biyolojik varlık olarak,doğanın, öteki canlılar için koyduğu kurallar, insan için de aynen geçerlidir. canlılar, kendilerine yararlı dış uyarımlara yönelirler, zararlı uyarımlardan kaçarlar. çoğalmaları için de, yaşamlarını bile tehlikeye atacak kadar bu eylemi gerçekleştirirler. insanda da durum değişmez. ancak sosyal bir örgütlenme içerisinde, yani toplumsal yaşam süren insanoğlunda, biyolojinin kuralları, sosyal yapının, inancın, iklimin, eğitimin, törenin, üretimin ve daha pek çok şeyin etkileriyle şekil kazanır. bu durum, konuttan yemeğe, giyimden üretime ve tüketime kadar, her şeyi etkileyen yaşam şekilleri de, toplumdan topluma değişir. üçüncü faktör, akıl üstünlüğü, yani psikolojik yapımız ise herkese göre özel bir ayrıcalık taşır. ama esas unsurlar değişmez. biz insanlar cinselliğimizi, biyolojik güdülerimizin ivmesinde, sosyal yapının şemsiyesi altında,ama psikolojinin derinliklerinde ve renklerinde değerlendirip yaşarız. karşımıza çıkan ayrıcalıkları da, bu ölçüler içerisinde değerlendirmemiz gerekmektedir.

çoğalma amacından sapmış, bu hedefi engelleyen davranışlara yönelmiş, cinsel doyumlarını kendi cinsinde aramayan, iki tarafın da istemesiyle ergin ve yasal yönden sakıncaları olmayan birleşmeleri nasıl değerlendireceğiz ?

şimdi konularımızı kısa kısa anlatarak, insan denilen varlığın bu konuda nerelere vardığı ve nelere başvurabileceğini de görmüş olacağız.

sadizm ve mazohizm

neredeyse bütün cinsel eylemlerin içerisinde, az çok yer alan bir davranış ve eğilim şekli olan obje bulamıyorsa ve coşkuları da onu zorluyorsa, elbette masturbasyon yapacaktır. bizler doktor olarak bunu yasaklamıyoruz. bu konuyu; " kızlarda - erkeklerde masturbasyon" konulu sayfamızda detayları ve teknikleriyle anlattık. ancak kadın varken erkek cinsel birleşme yerine masturbasyonu tercih ediyorsa, bunu da normal saymayız.

grup seksi

batı toplumlarında yaygın olan, bizim toplumumuzda da potansiyel istek ve özlemi duyulan grup seksinden de söz edelim. batı toplumlarında gazete, dergilere ilanlar vererek birbirini bulup yaptıkları grup seksinden mutlu olanalr az değildir. eşler anlaştıkları için, yasal yönden de bir yaptırım söz konusu olmadığından, bu olay çiftlerin keyfine kalmış bir iş oluyor. bizim toplumumuzun ahlak anlayışı ve kültürü bu tür ilişkileri güzel karşılamıyor.

peki insanlar neden bu yola başvuruyor. evinde monotonlaşmış ve karısına karşı empotan olan ya da zevk çizgisi düşmüş erkek ya da kadınlar, grup sekslerine katıldıklarında, neden mutlu oluyorlar ? bunun sebebi, bilinçaltı duygularda yatıyor. örneğin kişilerin teşhircilik, seyircilik, bastırılmış eşcinsel eğilimleri varsa, bunlar aracılığıyla tahrik olarak, cinsel doyuma ulaşıyorlar. bundan başka eş değiştirerek de, bir başka heyecanı yaşayabiliyorlar. insanlar eğilimlerin farkında olmadan, bu tür cinsel birleşmeden mutluluğu yakalamaya çalışıyorlar. nitekim bu konuda, faşigler, karnavallar da, toplumsal hoşgörünün bir tür emniyet sübapları gibi rol oynuyorlar. insanlar bu yoldan cinsel bastırılmış duygularına ivme kazandırıyorlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder