?

Cocuk istiyorum, bebek istiyorum

Çocuk istiyorum, bebek istiyorum

Türkiye' de toplum yapısının temelini aile oluşturmaktadır. bir ailenin devamı için doğurganlığın önemi büyüktür. çiftler evlendikten sonra çevrenin ve aile büyüklerinin en sık sordukları soru çocukla ilgilidir. bilhassa kırsal kesimlerde çocuk sahibi olmak mutlak bir gereklilik ve prestij olarak algılanmaktadır. dolayısıyla, evli çiftler 3-4 ay gibi bir evlilik müddeti sonunda çocuk istiyorum, bebek istiyorum, diyerek hekim ve hastane kapılarını aşındırmaktadırlar. azospermi dediğimiz erkeklerde hamile kalma şansı derhal hiç yokken, günümüzde icsi yöntemi ve testislerden sperm elde etme yöntemleri (tese, tesa, pesa, mesa, mikrotese) ile bu çiftlerde de çocuk sahibi olma şansı doğdu. böylece, ülkemizdeki önemli bir sosyal soruna da tüp bebek yöntemleri ile sağlıklı çözümler sunulabildi.

bu gelişmeler yanısıra, belki daha da önemlisi, ivf çalışmaları, tıpta bilhassa embryoloji, moleküler biyoloji, genetik, yeni ilaçların geliştirilmesi, hastalıkların tedavisi gibi hususlarda araştırmaların yapılmasında itici rol oynadı. bazı kavramların, görüşlerin değişmesine yol açtı. bununla bağlantılı olarak, genetik geçişli hastalığı olan çiftlerde embriyo biyopsisi yapılarak sağlıklı embriyo tercihi ile sağlıklı çocuk sahibi olma imkanı elde edildi. günümüzde, bundan başka, fazladan elde edilen embryoların dondurularak tekrar kullanımı olası olmaktadır. kök hücre araştırmaları ve bu hücrelerin çeşitli hastalıklar için kullanılması imkanı tüp bebekteki gelişmelerle paralellik göstermektedir. embryo üstünden elde edilen bilgiler kanser hastalıklarının araştırma ve tedavisine kaynak olmaktadır. hayvan ve bitkilerle ilgili araştırmalarda da, gıda sektöründe de genetik bilim dalı önemli gelişmelere hamiledir.

sonuç olarak, tüpbebek türkiye' de yaygın ve etkili bir tedavi yöntemi olarak yerini almıştır. benim amacım çocuk sahibi olmak isteyen evli çiftlere güvenli ve deneyimli ellerde hizmet vermek, onların mutluluklarını paylaşmaktır.

kaynak: dr. aydın demircan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder