?

Cocuklarda uriner enfeksiyonlari belirtileri nelerdir ?

Çocuklarda üriner enfeksiyonları belirtileri nelerdir ?

İdrar yolu enfeksiyonu nedir ?

üriner sistem enfeksiyonu böbrekler ve mesanenin iltihabıdır. mesanenin iltihabına "sistit", böbreklerin iltihabına ise "pyelonefrit" denir. pyelonefrit sistitten daha az görülmesine karşın daha fazla zarar vericidir. sıklıkla üretra (idrarın dışarı atıldığı kanal) dışındaki ciltten bakterilerin mesaneye ulaşması ile oluşur. idrar yolu iltihabını tedavi etmek, böbrekleri korumak açısından mühimdir.

üriner sistem enfeksiyonlarının sıklığı nedir ?

üriner sistem enfeksiyonları 5 yaşından ufak ateşli çocukların yüzde2' sinde tespit edilir, 1 yaşından ufak ateşli çocuklarda, kızların yüzde 8' inde, erkeklerin yüzde3' ünde ateşin sebebi üriner sistem enfeksiyonlarıdır.

üriner sistem enfeksiyonlarının nedenleri nelerdir ?

idrar yolu iltihaplarının faktörü bakterilerdir. bakteri mesaneye, idrarın dışarı atıldığı kanaldan girer. genelde üretra girişini tahriş eden faktörler (bilinen tahriş edici maddeler, banyo köpükleri ve şampuanlardır), bakterilerin buradan içeri girmesini de kolaylaştırır.

bazı risk etkenleri çocuklarda üriner sistem enfeksiyonuna zemin hazırlar. idrarın mesaneden üreterler boyunca böbreğe doğru anormal geri kaçışı, üriner sistem tıkanıklıkları, çeşitli anatomik ve fonksiyonel bozukluklar ile enfeksiyona yatkınlık görülebilir. yabancı cisimler, mesaneye, üreterlere yerleştirilen kateterler, kabızlık, banyo köpükleri ve sünnetsiz erkek çocuklarda fimozis (sünnet derisinin geriye kıvrılmaması) mesanenin bakteri ile temasına sebep olur. okul çocuklarında sık görülen idrarı eve saklama eylemi de idrar yolu enfeksiyonlarının nedenlerindendir.

çocuklarda üriner enfeksiyonları belirtileri nelerdir ?

çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlarının semptom ve bulguları çocuğun yaşına göre değişkendir. bebekler ve bilhassa 2 yaşından ufak çocuklarda bulgular genellikle üriner sistemle ilişkili değildir ve kolaylıkla gözden kaçabilir. bebekler ve 2 yaşından ufak çocuklarda en sık görülen semptomlar şunlardır:

huzursuzluk

kusma ve ishal

karında şişkinlik

yeni doğanda uzamış sarılık

iştahsızlık ve beslenme bozukluğu

kilo almada yavaşlama

vücut ısısında düzensizlik

sebepsiz yükselen ve düşmeyen ateş

büyük çocuklarda ve erişkinlerde semptomlar daha belirgindir ve enfeksiyonun yerine göre bulgular değişkenlik gösterir. alt üriner sistem (sistit) enfeksiyonlarında görülen semptomlar şunlardır:

idrar yaparken yanma, sızı ağrı

sık idrara çıkma

acil işeme isteği

karın alt tarafına ağrı

tuvalete yetişemeden idrar kaçırma

kötü kokulu, anormal renkte, kanlı idrar

üst üriner sistem enfeksiyonlarından akut pyelonefrit idrar yolu enfeksiyonları içerisinde en ağır ve böbrekte en çok hasar bırakan hastalıktır. bilhassa ufak çocuklarda kalıcı hasar olasılığı daha fazladır. idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların yüzde10' unda, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları olan çocukların yüzde25' inde ve vezikoüretral reflülü (böbreklere idrar kaçması) çocukların yüzde30' unda kalıcı böbrek hasarı gelişebilir. en sık görülen semptomlar, titreyerek yükselen ateş, böğür ağrısı, ciddi bulantı ve kusmadır. bu semptomlara ek olarak sistitizm semptomları da (yukarıda sayılan semptomlar) gözlenebilir.

tanı nasıl konur ?

idrar yolu enfeksiyonu tanısı için idrar tahlili ve idrar kültürü yapılmalıdır. idrar ilk olarak mikroskop altında incelenir. kesin tanı idrar kültüründe anlamlı oranda bakterinin üremesi ile konur.

idrar yolu enfeksiyonu idrar kültürü ile kanıtlandığında, böbreğin tutulup tutulmadığına karar verilmelidir. yüksek ateş, böğürde duyarlılık, karın ağrısı, bulantı, kusma, titreme görülebilir.

üriner sistem enfeksiyonlu çocuklar nasıl değerlendirilir ?

üriner sistem enfeksiyonu kültürle ıspatlanmış olan çocuklar en kısa zamanda radyolojik olarak değerlendirilmelidir. enfeksiyonda tanı yaşı ne kadar küçükse tekrarlama riski o kadar fazla olduğundan dolayı radyolojik değerlendirme ertelenmemelidir.

tedavisi nasıldır ?

idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklara antibiyotik tedavisi derhal başlanmalıdır. aktif tedavi üriner sistem hasarlanma riskini en aza indirir. şiddetli enfeksiyonlarda tedavi 10-14 gün sürmelidir. çocuklarda. üriner semptomların tespit edilme güçlüğünden ve ideal antibiotik tedavisi sonrası, normal radyolojik tetkikler olmasına karşın bilhassa kız çocuklarda enfeksiyonun tekrarlama ihtimalinden dolayı tedaviden sonra tertipli takipler yapılmalıdır.

çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlarından korunmak için neler yapılmalıdır ?

çocuklara idrarın açık renk olmasını sağlayacak biçimde yeterli oranda sıvı verilmelidir.

çocuğun günde 3-4 kere idrar yapması temin edilmelidir.

çocuk tuvalette yeterli müddet kalmalıdır. alel acele yapıp kalkmamalıdır.

genital bölge sabun veya şampuanla değil, saf suyla yıkanmalıdır.

kızlarda genital bölge temizliği önden arkaya doğru olmalıdır.

kabızlığa karşı tedbirler alınmalıdır.

özellikle kız çocuklarda banyo müddeti çok uzatılmamalı ve tahriş edici özelliğe sahip köpüklü sabun ve şampuan kullanılmamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder