?

Corpus line - bolgesel zayiflama

Corpus line - bölgesel zayıflama

Sellülit tedavisi ve bölgesel zayıflama amacıyla kullanılan corpus line, birbirlerini tamamlayan üç tekniğe dayanmaktadır:1. iyonoferez: dokulardaki yağları su içinde eriterek, dokularda hapsolmuş suyu serbest bırakmak amacını taşır.

2. kas sıkıştırma: sellülit altında bulunmakta olan kasların ideal bir elektro sitimülasyona tabi tutulmalarını temin eder.

3. etkin drenaj: sellülit oluşumunda dolaşım etkeni çok mühimdir. bu teknikle iyonoferez atıklarını drene etmek için lenfatik dolaşım sağlanır.adım adım uygulanan bu teknikler, yerleştirilen paletler yardımıyla problemli bölgelere belirli bir akım uygulanması esasına dayanır. bölgesel zayıflama ya da sellülit tedavisinde bir kür ortalama 10 seanstır; ancak, kişinin haline göre 15-20 seansa kadar çıkabilir. seansların sıklığı haftada 3 ya da en az 2 olmalıdır.kaynak: akapunktur tedavi merkezi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder