?

Cumle

Cümle

Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir dileği bildiren sözlere cümle denir. arkadaşımı severim, sınıfı kapısı açıldı, ne mutlu türküm diyene sözleri, ayrı yarı birer cümledir. cümlelerde, uzunluk ve kısalık, belirli değildir. bir cümle, uzun da olabilir, kısa da olabilir. önemli olan, cümlelerde, isteklerimizi tam olarak anlatabilmiş olmamızdır. cümleye başlarken, ilk kelimenin ili harfi, daima büyük harflerle yazılır cümlenin sonuna da nokta konur. böylece, her cümlenin, bir tüm olduğu belirtilmiş olur.cümleler, kelimelerden meydana gelir. fakat, bir cümle meydana getirmek için, kelimeleri yan yana sıralamak ye ter değildir. anlatmak istediğimiz her hangi bir düşünce için lazım kelimeleri bulduktan sonra, bunları cümle içerisinde aldıkları yerlere göre sonlarına eklemeler yaparak düzenlememiz gerektir.bir kelimenin, başlı başına bir anlamı vardır. bir cümle için lazım kelimeleri yan yana getirdiğimizde, bunların ayrı ayrı anlamları vardır. fakat, bu kelimelerin, kendi aralarında bir düzene getirerek, isteklerimizi anlatabilecek duruma gelmeleri için, anlatabilecek ferle değişiklik yapmak lazımdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder