?

Deli dana

Deli dana

İngilizcesi ile mad cow disease olarak isimlendirilen deli dana hastalığı (bovine spongiform encephalopathy - bse - olarak da tanımlanmakta), sığırlarda görülen beyin hastalığıdır.duruş, hareket, duyu bozuklukları ve beyindeki süngerimsi değişikliklerle kendini göstermektedir. hastalığa yakalanan sığırların hareketlerinde anormallik olduğu için, bu hastalığa halk arasında " deli dana" hastalığı denildi. deli dana hastalığına çok benzeyen ve yalnızca koyunlarda görülen scrapie hastalığının, yaklaşık 250 yıldır bilindiğini gösteren uzmanlar bu hastalığın, diğer hayvan çeşitlerine bulaşabildiğini açıkladılar.scrapie hastalığından ölmüş bir koyun, sığırlar için hazırlanan yemlere katkı maddesi olarak kullanıldığında, hastalığın sığırlara da bulaştığı vurgulandı.bilim dünyası, 1996 yılında, ingiltere'de 10 kişinin creutzfeldt-jakop hastalığı (creutzfeldt-jakop disease=cjd) neticesi öldüğünü öğrendi. bu ölümlerin nedeninin klasik cjd olmadığı ve sığırlardan insanlara hasta sığırların tüketilmesi ile geçen deli dana hastalığının insanlardaki biçimi, yani yeni tip cjd (vcjd) olduğu bildirildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder