?

Denge teorisi

Denge teorisi

Sosyal psikoloji literatüründe ilk tutarlılık teorileri arasında anılan ve heider (1946, 1958) tarafından geliştirilen bu teoriye göre insanlar, diğerleriyle ilişkilerinde bilişlerinde ve duygularında dengeyi ararlar.kişiler arası algıyı husus alan denge teorisi, fenomenolojik bir perspektiften, yani algılayan kişi açısından zihinsel unsurlar arasındaki dengeli ve dengesiz durumları ortaya koymaktadır.teoride bilhassa kişinin (k), diğer bir kişi (d) ve bir tutum objesi (o) arasındaki ilişkilerin pozitif (+) veya negatif (-) oluşlarına göre denge durumları irdelenmektedir. örneğin birbirlerini seven iki arkadaş aynı bir tutum objesi ile ilgili pozitif tutuma sahipse (+ + +) veya negatif bir tutum taşıyorsa (+ - -) dengeli bir durum; biri pozitif diğeri negatif tutuma sahipse (++-) dengesiz bir durum söz konusudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder