?

Devaluasyon nedir ?

Devalüasyon nedir ?

Devalüasyon nedir ?

ülke ekonomisinin zora girdiği dönemler zorunlu devalüasyona sebep olabileceği gibi salt dış ticaret dengesini sağlamak amacıyla da devalüasyon yapılabilir.devalüasyonun amacı

devalüasyonun hedefi ithalatı pahalandırıp ihracatı ucuzlatmak böylece döviz girişini döviz gidişine göre hızlandırmaktır. dış ödemelerinde açık olan yani ihracatı ithalatından az olan ülke, ulusal paranın değerini düşürerek ihracatı arttırıp ithalatı azaltabilir. sonuçta dış denge sağlanır ve açık kapanır.devalüasyon ihracatı nasıl artırır ?

döviz kuru örneğin 1 $ = 500. 000. -tl iken gelişi hoş bir ihraç malının birim ücreti 1 $ yani 500. 000. -tl olsun. yüzde 50 oranında devalüasyon yapıldı ve 1 $ = 750. 000. -tl oldu. yani malın ücreti da 750. 000. -tl oldu. bundan sonra durum ne olur ?durum 1: şayet sözkonusu malın uluslararası piyasadaki ücreti esnek ise yabancı ithalatçılar devalüasyondan sonra sözkonusu mal için daha az ödeme yapacaklardır. yani birim mal için artık 1 $ değil 1 * 500. 000 / 750. 000 = 0,66 cent ödeyecektir. ihracat fiyatında $ bazında meydana gelen bu düşme yabancıların ilgili mala talebini bu nedenle ihracatı artıracaktır.durum 2: şayet sözkonusu malın uluslararası piyasadaki ücreti değişmez yol izliyor ise 1 $ birim fiyat değişmeyecektir. bu taktirde malı ihraç eden ihracatçının eline birim bazda 500. 000. - tl değil 750. 000. -tl geçecektir. böylece ihracatçılar o malı daha çok ihraç etmeye çalışacaktır.devalüasyon ithalatı nasıl azaltır ?

döviz kurudöviz kuru 1 $ = 500. 000. -tl iken uluslararası piyasada bir malın birim ücreti da 1 $ olsun. devalüasyondan sonra ilgili malın ithalatçıya maliyeti de 1 $ = 750. 000. -tl olacaktır. (sigorta ve navlun masrafları hariç düşünürsek tabii)ithalatçı açısından malın maliyeti yükseldiği için ithalat daralmaya başlayacaktır.devalüasyonun ekonomi üstündeki negatif etkileri

# devalüasyon bilhassa az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranında artışlara sebep olur. zira sanayileşme sürecini tamamlamamış ülkelerde hammadde yönünden dışa bağımlılık vardır. ithalatın pahalılaşması neticesi maliyetler artacağı için yurtiçi piyasadaki fiyatlar da çoğalır.

# ülkenin yerli para cinsinden borçlarında artış olur.

# devalüasyon neticesi ihraç mallarının ücretinin düşmesi dış ticaret hadlerinin ülke aleyhine dönmesine sebep olur.

# devalüasyonun önceden öğrenmiş olunması mal ve döviz spekülasyonlarına yol açar ve spekülatörler haksız kazanç temin ederler.

# kaynak dağılımı üstünde negatif tesirler olur. üretim kaynakları ihracat endüstrilerine ve ithalata rakip yurtiçi endüstrilere kayar.devalüasyonun pozitif etkileri

# dış ticaret üstünde tasarruf sağlayıcı etki yaratır.

# ithalata rakip endüstrilere yönelik iç talep çoğalır.

# yabancı paranın yurtiçi satınalma gücü artacağı için yabancı sermaye girişi çoğalır.

# işçi dövizleri yasal olmayan kanallar yerine resmi kanallar yoluyla ekonomiye kazandırılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder