?

Di george anomalisi

Di george anomalisi

Sıklıkla timus ve paratiroid bezlerini etkileyen bir embriyolojik gelişim bozukluğu söz konusudur. etkilenen bebeklerde yenidoğanda kalsiyum düşüklüğüne bağlı kasılmalar, damar anormallikleri, çene küçüklüğü ve hücresel bağışıklık yetersizliği görülür.lenfosit sayısı düşüktür. t hücreleri belirgin olarak azalmıştır. bu çocuklar yenidoğan evresini aşabilirlerse, yineleyen enfeksiyonlar, kronik kandidiyazis ve gelişme geriliği ortaya çıkar.timus dokusu nakli bu yenidoğanların bazılarında başarı belirten olmuştur, diğerlerinde bağışıklık yaşla birlikte kendiliğinden düzelebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder