?

Dikdortgen

Dikdörtgen

Açıları dik açı olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere dikdörtgen adı verilir. bu tariften de anlaşıldığı gibi, dikdörtgenlerde açılar doksanar derecedir. kenarlar birbirlerine diktir, karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ve paraleldir. köşegenleri birbirlerine eşittir, fakat birbirini dik olarak kesmezler. karşılıklı kenarların ortalarını birleştiren doğrular birbirini dik olarak ve ortalarından keserler, aynı zamanda, karede olduğu gibi, dikdörtgenin de simetri eksenleridir.dikdörtgenin çevresi: karşılıklı iki kenar birbirlerine eşit olduğuna göre, dikdörtgenin çevresini hesaplamak için, her kenarın iki katını alıp bunları toplamak gerektir. bu da, karşılıklı iki kenarın toplamının iki katına eşit olur. böylece, dikdörtgenin çevresi, uzunluğu ile genişliğinin iki katma eşit olur.dikdörtgenin yüzölçümü (alanı): bir dikdörtgenin yüzölçümü (alanı), tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. bu da, daha açık bir deyimle, uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluklarının birbiri ile çarpımı demektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder