?

Dil

Dil

Bir arada yaşamaya başlayan ilk insanlar için bir anlaşma gereksinimi kendini göstermiş ve bu hedefle engelleyici yüz, vücut ve ses işaretlerinden faydalanılmıştır. böylece insanların düşünüp duyduklarını anlatmak için kullandıkları diller tabiî işaretlerin, yavaş yavaş yapma işaretler durumuna gelmesinden meydana çıkmıştır. tabiî işaretler, seslerden ve hareketlerden ibarettir. seslerin ve hareketlerin zaman geçtikçe gelişmesinden söz dili ve hal dili doğmuştur. ses ve hareketin birleşmesi, ifadeye daha çok kuvvet verdiği için insanların ilk dilleri hem sesli hem de hareketli diller olmuştur. fakat, zaman geçtikçe, hareketlerin her şeyi anlatmağa yetmemesi, seslerin, hareketlere üstün tutulmasını sağlamış, böylece, insan zekâsının en karakteristik buluşunu ve insanin hayvana üstünlüğünü belirten en önemli meziyeti olan sesli diller gelişmeğe başlamıştır. dillerin gelişmesi ile yapma kelimelerin nispeti artmış; insanların çok çeşitli yerel gruplar meydana getirmeleri ile de, yeryüzünde sayılmayacak kadar çok diller meydana gelmiştir.konuşulmakta olan çeşitli diller incelendiğinde aralarında, ses, kelime yapısı ve söz dizimi bakamından ayrılıklar göze çarpar. en önemli ayrılık, kelime yapılarına göre üç tipe ayrılırlar:1 - tek heceli diller: bu dillerde kavramlar, tek heceli kelimelerle bildirilir. bu kelimelerden eklerle başka anlamda kelimeler türetilemez, bu kelimeler cümlede bir değişikliğe uğratılamaz (çin'ce, tek heceli bir dildir).2 - bitişkin diller: bu diller de eklerin gelişi ile köklerin biçimleri değişmez. köklere tamamıyla kaynaşmadan pekçok ekler ilâve edilmekle yeni kelimeler üretilebilir ya da kelimeler arasında ilgi sağlanabilir (macarca-türkçe, bitişkin dillerdendir).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder