?

Diyabet sekilleri

Diyabet şekilleri

Diyabet kaça ayrılır ?

diyabet, tip 1 ve tip 2 olmak üzere ikiye ayrılır:

tip 1 diyabet

tip 1 diyabet, genellikle çocukluk çağında başlayan bir hastalıktır. pankreasın beta hücrelerini yabancı cisim olarak tanımlayan vücudun savunma mekanizması, bu hücreleri öldürür. bu nedenle pankreas insülin üretemez hale gelir. kesinlikle insülin enjeksiyonuna gereksinim vardır.

tip 2 diyabet

tip 2 diyabet, genellikle 45 yaş sonrasında ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. ailede diyabet hastası olması, yaş, kilo, yeme alışkanlığı gibi risk etkenleri diyabet gelişimini tesirler.

tip 2 diyabette pankreas ya insülin üretemez, ya da pankreas tarafından üretilen insülin, insülin direnci nedeniyle kullanılamaz.

tedavi rejim ve egzersizle başlar, oral antidiyabetikler ile devam eder ve gereksinim duyulduğunda insülin enjeksiyonuna baş vurulur.

tip 2 diyabet nedir ?

tip 2 diyabet, genellikle 45 yaş sonrasında ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. ailede diyabet hastası olması, yaş, kilo, yeme alışkanlığı gibi risk etkenleri diyabet gelişimini tesirler.

dünyada tahmini 140 milyon insan diyabet hastasıdır ve tahminler, bu rakamın 2025 yılı itibariyle 3 milyona ulaşacağını ileri sürmektedir. tip 2 diyabet, tüm vakaların yaklaşık %90 ını oluşturmaktadır.

epidemiyolojik araştırmalar, tip 2 diyabetin, dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu göstermektedir. dünyada tip 2 diyabetin tahmini artışı, fiziksel aktivitede anlamlı bir azalma ve tip 2 diyabette genetik yatkınlığa neden olan obezitenin artan prevalansı ile birleşen yaşlanan popülasyona bağlanabilir. tip 2 diyabetin patofizyolojisi, karaciğerde, yağ dokusunda ve kas dokusundaki insülin direnci ve pankreastaki beta-hücrelerinden bozulmuş insülin sekresyonu ile karakterizedir.

son senelerde yapılan çeşitli çalışmalar, insülin direncini, genellikle tip 2 diyabetin klinik başlangıcının izlediğini göstermiştir. başlangıçta endojen insülin seviyeleri, insülin direncini kompanse etmek için yükselir. bu hiperinsülinemik bireyler, devamlı olarak düşen insülin duyarlılığına karşın, normal kan şekeri düzeylerini bu şekilde koruyabilirler. fakat zaman geçtikçe, insülin direnci giderek artınca, pankreas bunu insülin salgısını artırarak tamamen telafi edememeye başlar. netice ilerleyen hiperglisemi ve klinik olarak belirgin diyabettir.

erken dönemde insülin direnci arttıkça, glisemik kontrolün sağlanması amacıyla pankreastan salınan insülin miktarı da çoğalır.

beta-hücreleri, ekstra insülin üretimiyle insülin direncini karşılayamaz duruma geldiğinde açlık kan şekeri yükselir ve bu da tip 2 diyabetin başlangıcını gösterir.

insülin direncinin kırılması tip 2 diyabet tedavisinin en önemli hedefidir.

tip 2 diyabet semptomları

poliüri: sık idrara çıkma

noktüri: gece idrara çıkma için sıkça uyanma

halsizlik / uyku hali

kilo alma / kilo verme

görme bozukluğu

karıncalanma / his kaybı

tip 2 diyabet komplikasyonları

diyabet hastaları, diyabetin ilerleyen safhalarında, vücudun farklı organlarını etkileyen pekçok komplikasyon geliştirme riskine sahiptir.

diyabet komplikasyonları makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır:

makrovasküler komplikasyonlar

kalp hastalıkları

damar hastalıkları

felç

hipertansiyon

mikrovasküler komplikasyonlar

ayak ülseri (diyabetik ayak)

nöropati

nefropati

görme kaybı

tip 2 diyabet tanı kriterleri

normal bireylerde açlık kan glukoz değerleri 80-110 mg/dl'dir.

açlık kan glukoz değeri 126 mg/dl'yi bulduğu veya geçtiği durumlarda kesin diyabet teşhisi konabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder