?

Diyabet tedavisi

Diyabet tedavisi

Tip 2 diyabet tedavisi

diyabet tedavisinin hedefleri:

diyabet semptomlerını gidermek

hiperglisemi ve hipoglisemi epizodlerını önlemek

uzun dönem komplikasyonları engellemektir.

tip 2 diyabetin uygun tedavisi, hastalığın ilerlemesini erteleyeceği ve kardiyovasküler riskleri azaltabileceği için, insülin direncini azaltarak ve b-hücresi fonksiyonunu düzelterek, diyabetin altta yatan patofizyolojisine yönelik etki göstermelidir.

tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar

tip 2 diyabetin ilk tedavisi genellikle rejim ve egzersizi içermektedir. ancak, hastaların büyük çoğunluğunda bu yaklaşım uzun sürede hiperglisemiyi yeterli derecede düşüremez ve sonuç olarak ilaç müdahalesi gerekmektedir. geleneksel oral antidiyabetik ajanlarla monoterapi, uzun süreli glisemi kontrolü sağlamadığı için, hastaların çoğuna kombinasyon tedavisi uygulanmaktadır ve sonuç olarak insüline gereksinim duyulabilmektedir.

günümüzde, plazma glukoz düzeylerini düşüren değişik oral antidiyabetik ilaç sınıfları vardır: sulfonilüreler, biguanidler, alfa-glukozidaz inhibitörleri, meglitinidler ve tiazolidindionlar (tzd). bu ilaç sınıfları, glukoz düşürücü etkilerini değişik etki mekanizmalarıyla göstermektedirler.

mevcut tedaviler

sülfonilüreler

sulfonilüreler ve meglitinidler, primer olarak pankreastan insülin salınımını arttırarak etki ederler.

biguanidler (metformin)

metformin, karaciğerde glukoz üretimini azaltarak etki eder.

alfa-glukozidaz inhibitörleri (akarboz)

alfa-glukozidaz inhibitörleri, karbonhidrat emilimini geciktirerek etki ederler.

yeni seçenekler

tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan pekçok mevcut ilaç olmasına karşın, mevcut tedaviler, uzun süreli glisemi kontrolünü sağlayamamakta ve beta-hücresi yetmezliği gelişimini engelleyememektedir.

tip 2 diyabetteki başlıca erken defekt olan insülin direncini hedefleyen yeni bir ilaç sınıfıdır. hastalığın ilerlemesini önleme potansiyeline sahip olduğundan, tip 2 diyabet tedavisinde önemli bir gelişme sunmaktadır. tzd ler, çeşitli hedef organlarda (karaciğer, iskelet kası ve yağ dokusu) insülin duyarlılığını arttırarak glisemi kontrolünü düzeltir ve pankreastaki b-hücrelerinden artmış üretim olmadan,dokuların endojen insüline yanıt vermesini temin ederler.

tzd sınıfının 3 üyesi vardır: troglitazon, roziglitazon ve pioglitazon. tzd sınıfı üyelerinin kimyasal yapılarındaki farklılıklar troglitazon, roziglitazon ve pioglitazonun profilleri arasında saptanmış değişikliklerin temelini oluşturmaktadır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder