?

Diyabete bagli goz bozukluklari

Diyabete bağlı göz bozuklukları

Diyabete bağlı göz bozuklukları, ilk olarak çocuklarda ve gençlerde insülin kullanan diyabetlilerde ortaya çıkar. ilk 5 yılda genellikle bir bozukluk olmamaktadır. önce, damarların duvarı zayıflar kesecik tarzında oluşumlar ortaya çıkar. bunlara mikroanevrizma denir.. daha sonra bu zayıf bölgelerden serum ve kan sızar, bozulan damarın beslendiği bölgede kansızlık neticesi yeni bulgular ve yeni damarlar ortaya çıkar. ileri dönemlere kadar görme pek bozulmaz. görme bozukluğu ortaya çıktığında ise tedavi yüz güldürücü olmamaktadır.

muayenede oftalmoskop adlı cihaz kullanılır. gözdibi muayenesi göz hekimi tarafından damla ile göz bebeği genişletildikten sonra yapılır. bu muayene ağrılı değildir. diyabetliler hiçbir yakınması olmasa da yılda 1 kez gözbebeği genişletilerek muayene edilmelidir. göz bebeği genişletilmeden gözdibi muayenesi yeterli bilgi vermez. ilk yapılan gözdibi muayenesinde hastalık tespit edilirse gözdibi damarlarının ilaçlı filmi çekilir. buna fundus fluoresan anjiografisi denir. bu tetkik de ağrılı değildir. basitçe yapılabilmektedir. anjiografide gözdibi damarlarında kanama, serum sızması, yeni damar oluşumu gibi bulgular tespit edilirse lazer tedavisi yapılır. lazer tedavisi ile gözdibi bozuklukları tamamen iyileştirilmez, yeni bozuklukların ortaya çıkması veya ilerlemesi önlenir. lazer tedavisinin yapılma zamanı geçtiğinde iyi tesiri sınırlı olmaktadır. daha ileri evrelerde, gözün camsı cisminde kanama olursa, vitrektomi ameliyatı ve direkt göz içerisine lazer yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder