?

Diyaliz hastalarinda hepatit ve aids

Diyaliz hastalarında hepatit ve aids

Hepatit nedir ?

hepatit; epidemik düşük olduğu ve kolaylıkla dezenfekte edilebileceği unutulmamalıdır.

56 c ısıda 8 dakika, 60 c ısıda 6 dakika, %70'lik ethanol, isopropanol veya chlorine ile 15-20 sn. de devre dışı hale gelir.

hemodiyaliz personeli ve hastaları için hepatit önlemleri

hastaların ve infeksiyona hassas personelin (yani antikor olumlu olmayanın) her 3-6 ayda bir hbsag, antihbs yönünden takibi.

antihbs olumlu olan hastaların her yıl takibi.

hbsag olumlu hastaların izolasyonu.

bu hastalarla ilgilenen personelin koruyucu giysi kullanması (eldiven, gözlük, elbise gibi).

bütün kontamine materyalin otoklava konması veya yakılması

yüzeylerdeki kan lekelerinin % 0,5-1,0 sodyum hipoklorit solüsyonu ile temizlenmesi

kan almada kullanılan iğnelerin ideal bir kaba koyarak yok edilmesi

dezenfeksiyon ve kan transfüzyonunun kısıtlanması etkili kontrol önlemleridir.

koruyucu önlük ve bir sefer kullanımlık eldivenler, rutin olarak diyaliz ünitesinde kullanılmalıdır. önlükler diyaliz ünitesi dışında kullanılmamalıdır.

standart hasta bakımında eldiven kullanılmalı ve hastaya temas sonrası eller yıkanmalıdır., olasıysa el değmeden kullanılabilecek sabunluklar kullanılmalıdır.

diyaliz hastaları ve personel tertipli olarak hbv'ne karşı aşılanmalıdır.

tüm kontamine materyal otoklavlanmalı veya yakılmalıdır.

kan ile temas eden bütün yüzeyler % 0,5-1,0 sodyum hipoklorit ile temizlenmelidir.

tek kullanımlık olmayan diyaliz materyalinin temizlik ve sterilizasyonuna azami dikkat gösterilmelidir.

makinaların dezenfeksiyonu usulüne ideal ve tam olarak yapılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder