?

Diyaliz hastalarinda psikoloji ve rehabilitasyon

Diyaliz hastalarında psikoloji ve rehabilitasyon

Konu 1: aile ve yakınlarının ideal davranış şekilleri ne olmalıdır ?

öncelikle: bu konuda tek bir cevap, tek bir anahtar çözüm ve tek bir yaklaşım olmadığını kabul edelim. diyaliz ünitelerimizdeki gözlemlerim ve psikolojik destek hedefli görüşmelerimden edindiğim izlenimlerim doğrultusunda aşağıdaki noktalara dikkat çekmek isterim.

1. hastalarımızın diyalize başlama yaşları

2. diyalize girinceye kadar geçirdikleri süreç

3. hastalarımızın aile yapısı (diyalize girme süreci öncesi ve sonrası ailenin tutumu, tepkileri)

4. hastalarımızın genel kişilik yapısı özellikleri

tüm bu noktalar, hastalarımızın tepkilerinde ve çevrelerine yansıttıklarında, kanımızca çok önemli olmaktadır.

1. diyalize başlama yaşı:

" makineli yaşam tarzı" nı benimserken yaş faktörü: yaşam hakkında beklentiler; amaçlar ve kişilik yapılanmasında öne çıkarılan " savunma mekanizmaları" açısından önem kazanmaktadır. örneğin: lise çağında hemodiyalize başladığını düşündüğümüz bir kişi ile emeklilik döneminde ele aldığımız diğer bir bireyin yaşam hakkında beklentilerinde, amaçlarında ve hastalık süreci değerlendirmelerinde yaklaşımlarının aynı olmadığını gözlemlemekteyiz.

lise çağında okuluma devam etmeli miyim, hastalık süreci yaşamımı nasıl tesirler, arkadaşlık ilişkilerimde rahatsızlığımı nasıl ortaya koyabilirim, yaşamımda yalnızca hastalığıma mı odaklanacağım tarzında sorgulamalar söz konusu olurken emeklilik çağında " zaten yaşamım iş hayatı bittiği için durağan geçiyordu şimdi hastalıkla birlikte yeni bir uğraş süreci başladı artık hemodiyaliz benim için bir " iş oldu" tarzında tepkiler alınabilmektedir. tabii bütün bu saydıklarımız çok çeşitli tepkilerden yalnızca bazılarıdır ve sadece " yaş" etkeni ile açıklanmaları kanımızca sakıncalı olur. aşağıda ele almaya çalışacağımız diğer faktörlerde hastalarımızın tepkilerinde belirleyici olmaktadırlar.

2. diyalize girinceye kadar geçirilen süreç:

bu " süreçten" kastedilen " makineli yaşam" ile tanışmaya kadar geçen " hastalık" sürecidir. bazı hastalarımızın " zaten o kadar uzun bir süredir hemodiyalize girebileceğim kaygısı ile yaşıyorum ki hekimim artık bu bir gereklilik oldu dediği gün hiç şaşırmadım" dediklerini not ediyorum. bu sürece psikolojik gözlem açısından baktığımda " hem korkulu bir bekleyiş ama hem de kişinin kendisini alıştırma süreci" olarak değerlendiriyorum. halbuki bazı hastalarımızda " 1 hafta önce hiçbir şeyim yoktu aniden hastaneye kaldırılmışım ve kendimi makineye girer buldum" açıklamalarının geri planında " makine ve diyaliz gerçeği ile aniden tanışma" gözlemliyorum. bu " gerekli ve ani tanışmanın" getirebileceği yoğun kaygı duygularına bilhassa bütün hasta yakınlarının dikkatlerini çekmek istiyorum.

3. hastalarımızın aile yapısı: (diyalize girme müddeti öncesi ve sonrası ailenin tutumu, tepkileri)

hastalarımızın; ailesi ve yakın çevresinin onları doğru ele alış biçimlerinin ve ruhsal takviyelerinin son derecede önemli olduğunu belirtmeden geçemiyorum. doğru ele alış biçiminden anladığım ise " hastalarımızın ruhsal ihtiyaçlarını hissederek onlara gerekiyorsa! yardım etmektir".

örneğin: diyaliz çıkışında o gün yorgun olduğu için odasında yalnız kalıp dinlenmek isteyen bir hastamızın yanısıra olup konuşmaya ve onu neşelendirmeye çalışan bir yakını esasında hastamızın o anki ruhsal ihtiyacına karşılık verememektedir. doğru ruhsal yardım: gerektiği vakit ve hastamızın kendi ruhsal ihtiyaçlarını doyurma yönünden yapılanıdır. " gerektiği vakit ve yeteri kadar iyi yardım eden bir aile yapısı - her zaman ve gerekmediği kadar çok! yardımcı olmaya çalışan bir aileye tercih edilir". çünkü amaç: hastalarımızı her zaman birer birey olarak ele almak ve onları " acizleştiren ve/veya bebek" leştiren davranışlardan kaçınmaktır. bu nedenle burada önemle vurgulamak istediğim; ailenin ruhsal yardımının vakit ve miktar açısından son derecede önemli olduğudur. bu yardım diyalize yeni başlayan hastalarımızda ve zaman zaman geçirilebilen kötümserlik süreçlerinde çok büyük değer kazanmaktadır. doğru ve doz açısından! gerektiği gibi ayarlanmış ruhsal yardımın hastamızı psikolojik olarak kuvvetli kılmak açısından sayılamayacak kadar çok yararları olduğunu düşünüyorum. burada önemle vurgulamak istediğim bir diğer konu da:

rahatsızlık öncesinde de iyi işlediğini düşündüğümüz aile yapılanması (yardımlaşma, zorluklara birlikte göğüs germe, mutlulukları paylaşma gibi ortak tepkiler) hastalarımızın ruhsal açıdan güçlenmesinde çabuklaştırıcı rol oynamaktadır. hastalık süreci ve " hemodiyalizli yaşam" aşamasında da aile fertlerinin tutumu hastalarımızın tepkilerine pozitif veya negatif biçimde yansıyabilmektedir.

4. hastalarımızın genel kişilik yapısı özellikleri:

hastalıklara ruhsal tepkilerimizde kişilik yapısı özellikleri belirgin olarak rol oynamaktadır. zorlu yaşam süreçlerine nasıl tepki verdiğimiz, onları yaşamımıza nasıl uyarladığımız, " kriz" dönemi sayılabilecek " hastalığa" alışma dönemini de net olarak belirlemektedir. özet olarak söylemek gerekirse " böbrek rahatsızlığı süreci ve hemodiyaliz tedavisinde" kişilerde yepyeni kişilik yapısı özelliklerinin ortaya çıktığını söylemek kanımızca doğru olmaz. " kişilik yapısı işleyişinde zaten var olan veya bastırılan özellikler daha belirgin olarak ortaya çıkabilir". mesela; zaten etrafında " sinirli" olarak tanınan bir kişinin bu özelliğinin artık iyice belirginleşmesi gibi.

burada da genellemelerden kaçınmak ve rahatsızlık sürecinin çeşitli dönemlerinde (makinaya alışma, hastalığı kabullenme veya farklı kararlar aşamasında -böbrek nakli sorgulaması gibi-) çok çeşitli tepkilerin verilebileceğini; aile fertlerinin bunlara yaklaşımının sağduyulu ve uyumla yapılması gerektiğinin altını çizmek isterim.

gözlemlerimi sizlerle paylaşırken amacım önemli noktalara dikkatinizi bir kez daha çekmekti. bütün yukarıda sayılanlar çok özet bir cümlede toparlamak gerekirse:

" hastalarımıza aile fertlerinin yapacakları en önemli ruhsal yardım, onlara sağduyulu, anlayışlı" gereken miktar ve zamanda hasta kişilik yapısı, yaşı ve yaşadıkları göz ardı edilmeden yapılanıdır" demek isterim.

konu 2: hemodiyaliz ve psikolojik tepkiler

diyalizde değişik tedavi seçenekleri, (hemodiyaliz, periton diyalizi gibi) bireyin yaşamını sürdürürken, psikolojik ve sosyal açıdan gereksinimlerini de en üst kademede doyurabilmesini amaç edinmektedirler. doktorun ideal bulduğu ve kişiyi yönlendirdiği hemodiyaliz tedavisinde hangi psikolojik problemler ortaya çıkabilir. kısaca ele alalım:

tedaviye ilk başlama sürecinde " makineyi" ve tedavi biçimini kabullenmede yoğun zorluklar ve bu güçlüklerin getirdiği: aşırı sıkıntı, sinirlilik, isyan, hayal kırıklığı, tedaviye direnç, yoğun öfke; zaman zaman de kişilik yapısı özelliklerinin bir neticesi olarak: aşırı suskunluk, kendini bırakmışlık, her şeye boyun eğen bir tavır, aileye karşı ve kendi iç dünyasında yoğun suçluluk duygulanımı-benim yüzümden zorluk çekiyorlar, ben eskiden yaşantımda şu yanlışları yapmasaydım bu bana ve aileme ceza olarak verilmezdi düşünceleri yoğun endişe hali ve hayata dair önemli sorgulamalar rastlanan tepkilerden ve duygulanım süreçlerinden bazılarıdır.

bu tepkilere ve izlenebilecek pekçok farklı duygusal duruma

. hastanın " iç dünyasında" kendisinden,

. ailesinden, etrafından,

. tedavi ekibinden,

değişik yanıtlar gelir. bu aşamada yapılabilecek en doğru girişim: tepkisi ne olursa olsun, hastamıza: ailesi ve tedavi ekibi olarak: yanısıra olduğumuzu hissettirmek, onu dinlemek güven duymasını sağlamak, yorum yapmamaya çalışmak, (ben olsaydım şu biçimde düşünür, yapardım tarzından oldukça kaçınmak) ve işbirliği yapmak (aile, hasta, tedavi ekibi) olmalıdır.

tedavi sürerken

bazı bireylerin kişilik yapısı özellikleri tedaviye uyumu kolaylıkla gerçekleştirebilirken; zaman zaman, diğerlerinde: " isyan duygulanımı, tedaviye uyumu reddetme, yoğun kötümserlik duygulanımı, bezginlik hissi -ne kadar sürecek ?-, tekrar hastalık sürecini sorgulama, farklı açıklamalar ve mucizevi çözümler arama: " beni anlamadılar, ben filanca memlekette olsaydım başka olurdu & hellip; ", fiziksel ve sosyal yetersizlik hisleri, diyaliz ekibine düşmanca tavır (ve-veya aileye çevreye), rejime uymamak; devamlı istemek ama istekler gerçekleşse bile memnun olmamak" tavrı gelişebilir.

bu aşamada da aile ve tedavi ekibi işbirliği gerekmekte: hastayı " anlar", onu tepkilerinde " kabullenir", " doğruyu bulmasına ve iletişimi sürdürmesine yardımcı tutum sergileyebilmek" amaç edinilmelidir.

özetle belirtmek gerekirse: hemodiyaliz ile tedavide, şahsi tepkileri ne olursa olsun, hasta bireyinde; 'kendisi' için yapması gerekenler vardır.

hasta birey :

. tedavinin her aşamasında tedavi yöntemleri, çeşitli rejim kısıtlamalarının sebepleri, diyaliz seansının nasıl geçtiği ile ilgili bilgilenme talebini tedavi ekibine iletmeli

. beklentilerini, duygulanım ve düşüncelerini açık, -saygıyı ve tedavi ekibinin de sınırlarını gözeten tutumda - iletişim ortamında paylaşmalı

. hemodiyaliz tedavisini " yaşamına" oldukça gerçekçi bir şekilde (ne tamamıyla yok sayarak ne de tamamıyla tedaviye odaklanarak) yerleştirmeli

. kendisine sosyal şahsi amaçlar edinirken, kendi yaşamının denetimini kendisi yapabilmeli, etrafına aşırı bağımlılıktan kaçınmalı

. yaşam sürerken " hemodiyalizi" kendisi ve ailesi açısından; bütün psikolojik ve sosyal sorunların tek ve ana kaynağı olarak görmekten kaçınmalı

. aşamadığını düşündüğü problemleri tedavi ekibi psikoloğu ile: " güven ortamında, gerekirse uzun süreli görüşmelerde" ele almaktan kaçınmamalıdır.

sözlerimi bitirirken: " güven" ortamında " bilgilenme isteği" ve " bilgilendirmenin" temel alındığı, aile-hasta-ekip işbirliği ve iletişiminin devamlı kılındığı hemodiyaliz tedavi ortamının, hastaya pozitif ruhsal etkilerini bir kez daha vurgulamak isterim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder