?

Dogru

Doğru

Başı ve sonu olmayan doğru çizgilere, kısaca doğru adı verilir. doğrular, geometride şu biçimde gösterilir: a / (a doğrusu diye okunur. )doğrular, ikiye ayrılır: 1 - yarım doğru 2 - doğru parçası. yarım doğru, başı belli olan, fakat sonu belli olmayan doğrulardır. geometride şu biçimde gösterilir:a / (a yarım doğrusu diye okunur.) doğru parçası, iki ucu da belli olan doğrulardır.doğruların durumları: doğrular da, düzlemler gibi, üç taktirde olur: 1 - yatay doğru, 2 - düşey doğru, 3 - eğik doğru.yatay doğru, yatay bir düzlem üstündeki ya da bu düzlemin doğrultusundaki doğrudur.düşey doğru, çekül doğrultusunda bulunmakta olan doğrudur.eğik doğru, yatay olmayan ve çekül doğrultusunda bulunmayan doğrudur. dik doğru:yatay bir doğruyu, düşey bir doğru kestiğinde, bu iki doğrunun birbirine olan durumu dik olur. böylece, yatay bir doğru ile düşey bir doğru birbirini kestiklerinde dik doğrular meydana gelmiş olur. durgun bir su yüzüne daldırılan bir çekül, bu yatay yüzeye dik taktirde olur. çekülün doğrultusu ile suya girdiği noktada su yüzüne çakışarak çizilen bir çizgi, birbirlerine dik olan iki doğrunun meydana gelmesini sağlamış olur. birbirlerini yatay ve düşey doğrultularda kesen iki doğru da, aralarında birer dik açı meydana getirirler.dik doğrular, okulda, gönye ile çizilir. dik bir doğru çizmek için, önce bir (a b) doğru parçası çizilir. gönyenin dik açılı olan köşesi, bu doğru parçasının gelişi güzel bir yerine çakıştırılır, dik kenarlarından biri de, bu doğru parçasının üstüne çakışacak biçimde uygulanır. gönyenin öbür dik kenarından da bir çizgi çizilir. böylece, bir a b doğru parçasına, bir dik doğru çizilmiş olur. paralel doğru: aralarındaki açıklık hiç değişmeyen ve birbiri ile kesişmeyen doğrulara paralel doğrular denir. tren ve tramvay yolları, elektrik telleri, bir merdivenin kenarları, paralel doğrulara örnek olarak gösterilir.paralel doğrular, cetvel ve gönye ile çizilir. bunun için önce cetvelde bir (a) doğrusu çizilir. sonra, üç doğru üstüne, gönyenin dik açılı köşesi ve bir dik kenarı çakıştırılır. öbür dik kenarı üstünden de, paralel doğruların kaçar santimetre aralıklı olması isteniyorsa, o kadar aralıklarla birer nokta biçiminde ibaretler konur. bu işlem, doğrunun bir miktar ilerisinde aynen tekrarlanır. böylece, doğrunun üstünde ya da alt tarafında, gönye ile işaretlenmiş ve belli aralıklarda olan noktalar meydana getirilmiştir. önceden çizilmiş olan doğru parçasına göre olan mesafeleri aynı olan noktalar üstünden, cetvelle yeni doğrular çizilir. böylece, birbirlerine paralel olan doğrular çizilmiş olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder