?

Dolasim sistemi ve kalp masaji

Dolaşım sistemi ve kalp masajı

Dolaşım sistemi; arterler, arterioller, kapiller, venüller ve venlerden meydana gelen birbirine bağlı tüplerin oluşturduğu karmaşık bir sistemdir.

kalp, bu sistemin içerisinde, itici bir güç olarak merkezde yer almaktadır. kan, kalbin oluşturduğu basınçla bütün vücudu dolaşır. kalp, yaklaşık olarak kişinin yumruğu büyüklüğünde, içi boş, kastan meydana gelen bir organdır. septum denilen bir duvarla ortadan sağ ve sol olarak önce ikiye, bunlar da tekrar üst (atrium & rarr; kulakçık) ve alt (ventrikül & rarr; karıncık) olmak üzere ikiye bölünür; toplam dört boşluktan oluşur.

vücuttan dönen kirli kan sağ kulakçığa, sağ kulakçıktan sağ karıncığa geçer, sağ karıncıktan da temizlenmek üzere tansiyon ), kanın arterlerden geçerken arter duvarına yaptığı basınçtır. sol ventrikülün (karıncık) kasılarak kanı aortaya pompalamasına sistol (büyük tansiyon, maksima ), rahatlayarak kanla dolmasına ise diyastol (ufak tansiyon, minima) denilmektedir.

kan basıncının ortalama değerleri erişkinde 110-120 / 70-80 mmhg, çocukta 90 / 60 mmhg, bebekte 70 / 50 mmhg' dır.

kan baskısı, kolda dirseğin 3 cm üzerinden, bacakta ise diz üzerinden ölçülür.

kalp basısı

eğer nabız alınamıyor, gözbebekleri büyümüş ve ifadesiz ise, kalp durmuş demektir ve tekrardan çalışması için derhal girişim yapılmalıdır. kalbin tekrardan çalışması için yapılan girişime kalp masajı denir.

kalp masajının yapılabilmesi için kalbin tamamen durduğundan emin olunmalıdır.

yavaş ta olsa çalışan kalbe hiçbir zaman masaj yapılamaz!

uygulanışı: bütün yaş gruplarında göğüs kemiğinin alt yarısına, göğüs kemiği üçte bir oranında içe çöktürülecek biçimde bastırılır. burada dikkat edilmesi gereken, göğüs kemiğinin(sternumun) ucundaki ksifoid denilen kıkırdak çıkıntının üstüne bastırılmamasıdır. aksi halde bastırıldığında kırılabilecek bu çıkıntı iç organlara zarar verebilir. o nedenle sternumun alt ucu bulunup el onun yukarılarına yerleştirilmelidir. önerilen: elinizi göğüs kemiğinin tam ortasına yerleştirin! !

yardım gelene kadar, kazazede/hasta (k/h) hareket edene kadar ya da siz tükenene kadar tyd ne devam edilir.erişkinde (8 yaş üstü): sternumun (göğüs kemiğinin) 1/2 alt kısmına veya sternumun alt ucunda yer alan ksifoid denilen çıkıntının iki parmak üzerine uygulanır. uygulamacı hastanın yanına, göğüs kemiğine paralel olarak diz çöker. elinin topuk kısmını ksifoidin iki parmak üzerine yerleştirir. diğer elinin topuk kısmını da o elin üstüne yerleştirir. kollarını bükmeden, omuzdan kuvvet alarak göğüs kemiğini, göğüs yüksekliğinin üçte biri içeri çöktürülecek (4-6 cm) kadar bastırır.

çocukta (1-8 yaş arası): erişkinle aynı yere ancak tek el veya çocuğun gelişimine göre iki elle; göğüs yüksekliğinin üçte biri içeri çöktürülecek( 2,5-4 cm) kadar baskı uygulanır.

bebekte: iki meme başının ortasına iki parmak (orta ve yüzük parmakları) yerleştirildikten sonra göğüs yüksekliğinin üçte biri içeri çöktürülecek (1,5-2,5 cm) kadar bastırılır.

kaynak: hülya ünalan gedik

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder