?

Dortgenler

Dörtgenler

Dört kenarlı çokgenlere verilen ad. başlıca beş çeşit dörtgen vardır: kare, dikdörtgen,paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk. bunların iç açılan toplamı 360 derecedir. hepsinde de karşılıklı açılar ve karşılıklı kenarlar bulunur. karşılıklı köşeleri birleştiren doğrular da köşegenlerini meydana getirir.kare: tüm açıları ve kenarlara birbirlerine eşit olan dörtgenlere verilen ad. köşegenlerin birleştiği nokta, karenin alanı, iki kenarının birbiriyle dar açı da birbirine eşit olduğuna göre, karenin alanı, iki kenarının birbiriyle çarpımına eşittir.

dikdörtgen: tüm açıları ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgendir. bu duruma göre, açıları doksanar derecedir. bir dikdörtgenin alam, tabanı ile yüksekliğimi çarpımına eşittir.paralelkenar: karşılıklı açıları ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgenlerdir. bu duruma göre, karşılıklı iki açısı doksanar dereceden küçüktür. alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.eşkenar dörtgen: karşılıklı açılan birbirine eşit, kenarları da birbirine eşit dörtgendir. bu duruma göre, karşılıklı iki açılardan birisi doksanar dereceden küçüktür. alanı, köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir.yamuk: iki kenarı birbirine paralel olan dörtgendir. iç açılarının toplamı 360 derecedir, fakat, birbirlerine eşit olmayabilir. yamuğun paralel kenarlarına taban, iki taban arasındaki dik çizgiye yükseklik denir. taban açılara eşit olan yamuklara ikizkenar yamuk adı verilir. bir yamuğun alanı, iki taban toplamının yükseklik ile çarpımının yarısına eşittir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder