?

E - imza olusturma araclari

E - imza oluşturma araçları

İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan program veya donanımı ifade etmektedir. 5070 sayılı kanun da "güvenli" elektronik imza oluşturma araçlarına değinilmiş ve aşağıdaki özelliklerin sağlanması koşul koşulmuştur:- ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması,- üstünde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiç bir şekilde çıkarılamamasını ve gizliliğini sağlaması,- üstünde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı koruması,- imzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi.- kullanılacak donanım/yazilimin özellikleri ve standartları kurum tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenecektir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder