?

Efor testi

Efor testi

Treadmill testi (eforlu ekg)

tanın konması, hastalığın ağırlık derecesinin belirlenmesi, prognozun tayini, tedavi aktivitesinin değerlendirilmesi ve hastalığın progresyonunun takibi için kullanılıyor. bu testte, kalp hızı, kan baskısı ve ekg monitörizasyonu yapılarak hastaya efor yaptırılır. amaç miyokartta oluşabilecek geçici iskemi bulgularının saptanmasıdır. ancak relatif olarak riskli bir test olduğu için, test yapılacağı vakit oluşabilecek her türlü depresyon, belirgin qrs aksı değişikliği gibi st veya qrs değişiklikleri

-göğüsteki rahatsızlık hissinde artış

-yorulma. nefes darlığı, wheezing, bacak krampları veya intermitant cladication

-genel görünümünde bozulma

-supraventriküler taşikardilerde dahil olmak üzere daha az ciddi aritmiler

- ventrikül taşikardisinden ayırd edilemeyen dal bloğu gelişmesisemptomatik hastalarda eforlu stress testi olumysa yaklaşık 9 misli yüksek risk ve 5 yıl içerisinde %25' e varan akut kardiyak olay riski olduğu bildirilmiştir. mortalite ise bruce protokolünde 1. evrede test pozitifleşmişse yıllık %5, 3. evrede pozitifleşmişse yıllık %1 civarında olarak bildirilmiştir.

anginanın oluşum biçimine, st değişikliğinin oluştuğu derivas-yonlara ve egzersiz müddetine göre hesaplanan treadmill skorunun da prognoz tayininde yararlı olabileceği bildirilmiştir. treadmill skoru 5' ten büyük olanlarda 5 yıllık yaşam oranı %97 iken treadmill skoru -11' den ufak olanlarda 5 yıllık yaşam %72' den az olarak bildirilmiştir.angina indeksi

0: angina yok

1: egzersize bağlı dinlenmekle düzelen anginavarlığı

2: efor sonrası dinlenme anında meydana gelen angina

treadmill skoru= egzersiz müddeti - (5 x max. st değişimi )-( 4 x angina indeksi)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder